معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Punt به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Punt به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Punt به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Punt به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Punt

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Punt

قایق (ته پهن و تخته مانند که با چوب درازی که به ته رود فرو می کنند رانده می شود)، بلم
(با دیرک یا چوبدستی) راندن، دیرک زدن
با قایق دیرک دار حمل کردن، با بلم رفتن
Punt (2)
(فوتبال) توپ را در هوا با پا زدن، شوت هوایی
Punt (3)
(در برخی بازی های با ورق) بر ضد بانکدار شرط بستن یا بازی کردن
(انگلیس) شرط بندی کردن، قمار کردن

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Punt

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Punt

پانویس

معنی و مفهوم لغت Punt در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Punt به فارسی | کاربرد واژه Punt | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Punt | هم خانواده های کلمه انگلیسی Punt | مترادف کلمه Punt | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Punt | دیکشنری آنلاین Punt | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Punt در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Punt و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Punt to PERSIAN
online source for English definitions of Punt | synonyms of Punt in persian | word origins and etymologies of Punt | audio pronunciations of Punt | example sentences for Punt.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.