معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Pugilism به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Pugilism به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Pugilism به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Pugilism به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Pugilism

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Pugilism

مشت بازی، مشت زنی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Pugilism

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Pugilism

پانویس

معنی و مفهوم لغت Pugilism در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Pugilism به فارسی | کاربرد واژه Pugilism | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Pugilism | هم خانواده های کلمه انگلیسی Pugilism | مترادف کلمه Pugilism | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Pugilism | دیکشنری آنلاین Pugilism | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Pugilism در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Pugilism و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Pugilism to PERSIAN
online source for English definitions of Pugilism | synonyms of Pugilism in persian | word origins and etymologies of Pugilism | audio pronunciations of Pugilism | example sentences for Pugilism.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.