Protective coloration persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Protective coloration

رنگ استتاری جانور یا گیاه، رنگ ایمن دار
Protective
حفاظتی، حفاظی، ایمن داشتی، ایمنی، پاسداشتی، اندخسی، استحفاظی
محافظ، ایمن دار، پایشی
وابسته به حمایت از فراورده های داخلی، حمایت گرایانه، حمایتی
(امریکا) کاپوت
Coloration
رنگینی، رنگین بودن
رنگ آمیزی، رنگ آرایی، رنگ و رو، رنگ و آب، فن آمیختن رنگ ها (مثلا در نقاشی)
Warning coloration
(رنگ آمیزی برخی جانوران که حاکی از خطرناکی یا زهرآگینی آنهاست) رنگ هشدار دهنده

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Protective coloration

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Protective coloration

 














پانویس

معنی و مفهوم لغت Protective coloration در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Protective coloration به فارسی | کاربرد واژه Protective coloration | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Protective coloration | هم خانواده های کلمه انگلیسی Protective coloration | مترادف کلمه Protective coloration | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Protective coloration | دیکشنری آنلاین Protective coloration | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Protective coloration در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Protective coloration و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Protective coloration to PERSIAN
online source for English definitions of Protective coloration | synonyms of Protective coloration in persian | word origins and etymologies of Protective coloration | audio pronunciations of Protective coloration | example sentences for Protective coloration
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.



بازی یادگیری زبان انگلیسی