Present participle persian meaning

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Present participle

(دستور زبان)
وجه وصفی حال
صفت فاعلی
Participle
(دستور زبان) وجه وصفی، صفت فعلی
Present
حاضر بودن، حضور داشتن، بودن
معرفی کردن، شناساندن، عرضه کردن
ارائه کردن، نشان دادن، تقدیم کردن، دادن، اجرا کردن (برنامه و غیره)
هدیه کردن، اهدا کردن، پیشکش کردن، ارمغان دادن
بودن، ایجاد کردن
(اسحله) نشانه گرفتن، قراول رفتن، به طرف کسی گرفتن
(کشیش) برای شغل کلیسایی نامزد کردن
(حقوق) مورد اتهام یا دادرسی قرار دادن، کیفر خواست تقدیم کردن، اتهام وارد کردن
حاضر، هست 0
موجود 1
حال، اکنون، فعلا، (دستور زبان) زمان حال، حالا، ایدون 2
کنونی، فعلی 3
پیشکش، هدیه، ارمغان، ره آورد، پیشیاره، چشم روشنی، رونما، گلووند، راهواره، سوغات 4
بروز دادن، داشتن 5
(قدیمی) فوری، بی معطلی 6
(قدیمی) در دسترس، مهیا، آماده 7
(مهجور) موقر، دارای اعتماد به نفس 8
(مهجور) متوجه، مواظب 9
(جمع) سخنان کنونی، آثار فعلی، نوشته های کنونی
Past participle
(دستور زبان) اسم مفعول (مانند: spoken در he has spoken)، صفت مفعولی (مانند: polished در polished silver)
Perfect participle
رجوع شود به past participle
Historical present
(به کار بردن زمان حال در شرح رویدادهای گذشته) زمان حال تاریخی
Present perfect
(دستور زبان) زمان حال کامل، ماضی نقلی

 

معنی و مفهوم لغت Present participle در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Present participle به فارسی | کاربرد واژه Present participle | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Present participle | هم خانواده های کلمه انگلیسی Present participle | مترادف کلمه Present participle | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Present participle | دیکشنری آنلاین Present participle | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Present participle در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Present participle و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Present participle to PERSIAN
online source for English definitions of Present participle | synonyms of Present participle in persian | word origins and etymologies of Present participle | audio pronunciations of Present participle | example sentences for Present participle
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.

بازی یادگیری زبان انگلیسی