معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Premolar به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Premolar به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Premolar به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Premolar به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Premolar

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Premolar

دندان پیش آسیا (میان دندان های آسیا و انیاب)، پیش کرسی
پیش آسیابی، وابسته به دندان های پیش کرسی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Premolar

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Premolar

پانویس

معنی و مفهوم لغت Premolar در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Premolar به فارسی | کاربرد واژه Premolar | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Premolar | هم خانواده های کلمه انگلیسی Premolar | مترادف کلمه Premolar | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Premolar | دیکشنری آنلاین Premolar | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Premolar در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Premolar و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Premolar to PERSIAN
online source for English definitions of Premolar | synonyms of Premolar in persian | word origins and etymologies of Premolar | audio pronunciations of Premolar | example sentences for Premolar.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.