معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Precious stone به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Precious stone به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Precious stone به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Precious stone به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Precious stone

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Precious stone

سنگ قیمتی (در برابر: سنگ نیمه قیمتی semiprecious stone)
Precious
گرانبها، گران قیمت، گران، پرقیمت، قیمتی
پرقدر، ارزنده، باارزش، ارزشمند
گرامی، عزیز، گرانمایه
(به ویژه در رفتار یا بیان) وسواسی، پرتکلف، (زیاده) مبادی آداب، پرتصنع
(تداعی منفی) چیره، قهار، مفرط
(عامیانه) خیلی، بسیار
Stone
سنگ، حجر
تخته سنگ، سنگ ساختمانی، آجر سنگ، سنگ سنگفرش
سنگ قبر، گورسنگ، سنگ یادبود
(سنگ) مرزنما، کیلومتر شمار، چاقو تیزکن، سابسنگ، لوح، سنگ ساب (رجوع شود به grindstone و whetstone و milestone)
قلوه سنگ،ریگ، سنگ پاره، پلمه
هر چیز سنگ مانند: تگرگ (hailstone هم می گویند)، (برخی میوه ها) هسته، هستو، استه، تکژ، دانه
(قدیمی) خایه، بیضه
(مخفف) stone precious
(جمع : stone – انگلیس – واحد وزن برابر با 41 پوند یا 63/6 کیلوگرم) استون 0
(پزشکی) سنگ calculus هم می گویند) 1
چاپ سنگی 2
سنگسار کردن، سنگ پراندن 3
سنگفرش کردن، سنگ دار کردن، با سنگ ساختن یا پوشاندن، سنگی کردن 4
(از میوه) هسته در آوردن، بی هسته کردن 5
سنگی، از سنگ 6
(عامیانه) کامل، محض، صرف، تمام عیار 7
کاملا، صد در صد، محض 8
(عامیانه) مست کردن
Stone-
پیشوند: کاملا، صددرصد
Blarney stone
نام سنگی در قلعه ی بلارنی در شهرستان کورک (ایرلند) که می گفتند هر کس آن را ببوسد شیرین زبان و چاخان می شود
Cinnamon stone
رجوع شود به essonite
Clay stone
(زمین شناسی)
سنگ رسی، سنگی که از متحجر شدن خاک رس تشکیل شده است
بخشی از زمین رسی که مثل سنگ سفت شده است
Kidney stone
(پزشکی) سنگ کلیه
Philosophers’ stone
(ماده یا سنگی که معتقد بودند فلزات را تبدیل به طلا یا نقره می کند) اکسیر، کیمیا
Rosetta stone
(سنگی که متن یونانی و مصری باستان روی آن حک شده بود و کلید دستیابی به خط و زبان مصر باستان شد) سنگ روزتا
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Precious stone

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Precious stone

پانویس

معنی و مفهوم لغت Precious stone در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Precious stone به فارسی | کاربرد واژه Precious stone | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Precious stone | هم خانواده های کلمه انگلیسی Precious stone | مترادف کلمه Precious stone | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Precious stone | دیکشنری آنلاین Precious stone | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Precious stone در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Precious stone و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Precious stone to PERSIAN
online source for English definitions of Precious stone | synonyms of Precious stone in persian | word origins and etymologies of Precious stone | audio pronunciations of Precious stone | example sentences for Precious stone.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.