معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Power plant به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Power plant

موتور، نیروزا
کارخانه ی برق، نیروگاه
موتورخانه
Power
نیرو، قدرت، قوت، زور، توان، توانمندی، یارا، چمک، توانایی
قدرت یا توانایی بدنی
اختیار
آدم مقتدر
کشور نیرومند
قدرت الهی، خدا (خدایان)
(محلی) بسیار، خیلی
(ریاضی) توان، قوه، نمایا، نما
(تلسکوپ و میکروسکوپ و غیره) بزرگنمایی 0
برق 1
برقی، موتوری 2
نیرو دادن، دارای نیروی محرکه کردن 3
هیدرولیکی، تواندار
Plant
گیاه (در رده بندی موجودات : Plantae)، گیا، نبات، رستنی
نهال، جوانه، قلمه
علف، سبزی (در برابر: درخت tree و بته یا درختچه herb( )shrub هم می گویند)
ماشین آلات، ابزارگان،وسایل، ماشین، دستگاه، (مدرسه و بیمارستان و غیره) بنا و تجهیزات، کارخانه
(خودمانی) جاسوس، (شخص یا چیزی که برای گیر انداختن یا گول زدن در محلی جا می زنند) آدم کاشته، مامور مخفی، چیز کاشته (برای گول زدن یا به دام انداختن)
جاسوس فرستادن، خبرکش گسیل کردن (با لباس مبدل)، چیزی را به طور سری در جایی قرار دادن، (چیزی را) عمدا در جایی قراردادن (برای گرفتن مچ کسی یا گمراه کردن)
کاشتن، غرس کردن، قلمه زدن، نهال زدن، کشت کردن
(محکم در زمین) نصب کردن، کار گذاشتن، قرار دادن یا گرفتن
(در مغز خود) جا دادن، جایگزین کردن، (در سر) پروردن 0
(در کلنی یا سرزمین بکر) ساکن شدن، ماوا گزیدن، منزل کردن، برقرار کردن، اسکان دادن 1
دارای جانور (جدید) کردن 2
(ضربه یامشت و غیره) خواباندن، زدن 3
پنهان کردن، مستور کردن، قایم کردن، خاک کردن، دفن کردن
Air power
قدرت هوایی
Black power
نیروی سیاه (نیرویی که به باور برخی اشخاص از همبستگی سیاهپوستان امریکا حاصل خواهد شد)
Dispersive power
(فیزیک) توان پاشندگی
Green power
(آمریکا) پول، قدرت مالی
Motive power
نیروی انگیزگر، قدرت محرکه، نیروی جنباننده
Power dive
(به ویژه هواپیمای جنگی) شیرجه همراه با گاز دادن به موتور (به منظور افزودن بر سرعت)
Power forward
(بسکتبال) بازیکن دفاعی خط جلو، فوروارد دفاعی
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Power plant

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Power plant

 

پانویس

معنی و مفهوم لغت Power plant در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Power plant به فارسی | کاربرد واژه Power plant | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Power plant | هم خانواده های کلمه انگلیسی Power plant | مترادف کلمه Power plant | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Power plant | دیکشنری آنلاین Power plant | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Power plant در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Power plant و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Power plant to PERSIAN
online source for English definitions of Power plant | synonyms of Power plant in persian | word origins and etymologies of Power plant | audio pronunciations of Power plant | example sentences for Power plant.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.
بازی یادگیری زبان انگلیسی