Pitcher plant persian meaning

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Pitcher plant

(گیاه شناسی) پارچ گیاه (انواع گیاهان استوایی که برگ های پارچ مانند آنها دارای آبگونه ی آنزیم داری است که حشرات به دام افتاده را هضم می کند به ویژه تیره ی Sarraceniaceae از راسته ی Nepenthales – دو لپه ای و بومی امریکا و مرداب زی)
Pitcher
پارچ، صراحی، گلیزه، مشربه، کماش، بستک (کوزه و سبو می شوند: jug)
آفتابه، لولهنگ
به اندازه ی یک پارچ
(گیاه شناسی) رجوع شود به ascidium
Pitcher (2)
(بیس بال) گوی انداز، پرتاب کننده
Plant
گیاه (در رده بندی موجودات : Plantae)، گیا، نبات، رستنی
نهال، جوانه، قلمه
علف، سبزی (در برابر: درخت tree و بته یا درختچه herb( )shrub هم می گویند)
ماشین آلات، ابزارگان،وسایل، ماشین، دستگاه، (مدرسه و بیمارستان و غیره) بنا و تجهیزات، کارخانه
(خودمانی) جاسوس، (شخص یا چیزی که برای گیر انداختن یا گول زدن در محلی جا می زنند) آدم کاشته، مامور مخفی، چیز کاشته (برای گول زدن یا به دام انداختن)
جاسوس فرستادن، خبرکش گسیل کردن (با لباس مبدل)، چیزی را به طور سری در جایی قرار دادن، (چیزی را) عمدا در جایی قراردادن (برای گرفتن مچ کسی یا گمراه کردن)
کاشتن، غرس کردن، قلمه زدن، نهال زدن، کشت کردن
(محکم در زمین) نصب کردن، کار گذاشتن، قرار دادن یا گرفتن
(در مغز خود) جا دادن، جایگزین کردن، (در سر) پروردن 0
(در کلنی یا سرزمین بکر) ساکن شدن، ماوا گزیدن، منزل کردن، برقرار کردن، اسکان دادن 1
دارای جانور (جدید) کردن 2
(ضربه یامشت و غیره) خواباندن، زدن 3
پنهان کردن، مستور کردن، قایم کردن، خاک کردن، دفن کردن
Air plant
رجوع شود به epiphyte
Bee plant
(گیاه شناسی) زنبور گیاه (هر گیاهی که به خاطر بوی خود زنبور را جلب کند به ویژه Cleome serrulata از خانواده ی caper)
Century plant
(گیاه شناسی) گوشخر (Agave americana – بومی نواحی خشک و حاره ی امریکا – برگ های گوشتالو – بین ده تا سی سال یک بار گل می دهد و سپس می میرد)
Compass plant
(گیاه شناسی) قطب نما (Silphium laciniatum) (از خانواده ی composite – بومی دشت های مرکزی شمالی – برگ های آن معمولا درجهت شمالی جنوبی قرار می گیرند)، هر گیاهی که برگ های آن در این جهت قرار گیرد
Gas plant
(گیاه شناسی) علف آهو سفید، گاز گیاه (Dictamnus albus از خانواده ی سداب rue که در شب های گرم گاز اشتعال پذیر از خودمتصاعد می کند)
کارخانه تولید گاز

 

معنی و مفهوم لغت Pitcher plant در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Pitcher plant به فارسی | کاربرد واژه Pitcher plant | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Pitcher plant | هم خانواده های کلمه انگلیسی Pitcher plant | مترادف کلمه Pitcher plant | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Pitcher plant | دیکشنری آنلاین Pitcher plant | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Pitcher plant در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Pitcher plant و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Pitcher plant to PERSIAN
online source for English definitions of Pitcher plant | synonyms of Pitcher plant in persian | word origins and etymologies of Pitcher plant | audio pronunciations of Pitcher plant | example sentences for Pitcher plant
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.

بازی یادگیری زبان انگلیسی