Picric acid persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Picric acid

(شیمی) اسید پیکریک (اسید زهرین و زرد رنگ و بلورین و تلخ مزه به فرمول C6H2)NO2(3OH)
Acid
اسید، جوهر
(دارای مزه) تند و سوزنده، ترش، ترشا
اسید مانند، اسیدی
اسیددار
تند و کنایه آمیز، گزنده، نیش دار
(خودمانی) LSD
(خاک) اسیدی (دارای pH میزان کمتر از 7)
ترشرو، بدخلق، بدقلق
حالت اسیدی، ترشی 0
دارای سیلیکا (silica)
Abscisic acid
(شیمی) اسید آب سیسیک (C15H20C4)
Acetic acid
(شیمی) اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولزمی سازند)، جوهر سرکه (به فرمول CH3COOH)
Acid number
عدد اسیدی، شمار ترشایی (شماره ای که میزان اسید آزاد در ترکیبی را نشان می دهد) (acidvalue هم می گویند)
Acid rain
باران اسیدی
Acid rock
نوعی موسیقی راک که در دهه های 0691 و 0791 متداول بود
Acid test
آزمایش محک طلا
آزمون نهایی و اصلی
Acid-fast
(به ویژه در مورد برخی باکتری ها و بافت ها که پس از رنگ شدن رنگ خود را در اثر مجاورت با اسید از دست نمی دهند) مقاوم به اسید،ثابت رنگ (در مجاورت اسید)
Acid-forming
اسیدزا، اسیدی
(تغذیه) مولد اسید در اثر سوخت و ساز در بدن
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Picric acid

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Picric acid

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Picric acid در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Picric acid به فارسی | کاربرد واژه Picric acid | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Picric acid | هم خانواده های کلمه انگلیسی Picric acid | مترادف کلمه Picric acid | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Picric acid | دیکشنری آنلاین Picric acid | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Picric acid در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Picric acid و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Picric acid to PERSIAN
online source for English definitions of Picric acid | synonyms of Picric acid in persian | word origins and etymologies of Picric acid | audio pronunciations of Picric acid | example sentences for Picric acid
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی