معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Photovoltaic به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Photovoltaic

فتوولتائیک، نیروزای نوری
Cell
(زیست شناسی) یاخته، سلول
خانقاه کوچکی که به دیر بزرگی وابسته باشد
حجره ی راهب، اتاقک شخص تارک دنیا، کلبه ی شخص معتکف
(در زندان)اتاقچه، سلول زندان، زندان یک نفری
حفره (مثلا هر یک از حفره های شانه ی عسل و یا خلل و فرج استخوان)، کیسه، تخمدان، فرورفتگی در اندام گیاهی یا حیوانی
(درحزب و غیره) کوچکترین واحد سازمانی، ریز یکان
(برق و الکترونیک) پیل، قوه، باتری، دستگاه الکترولیز، هر یک از اندوز گاه های درون باتری
B cell
(کالبد شناسی) هر یک از لنفوسیت های غیرناشی از تیموس که در مغز استخوان به کمال می رسند و در ساختن پادتن ها دست دارند
Cell membrane
رجوع شود به plasma membrane
Cell wall
(زیست شناسی) دیواره ی یاخته، دیواره ی سلولی
Daughter cell
(زیست شناسی) یاخته ی دختر
Dry cell
پیل خشک
Flame cell
(زیست شناسی) یاخته ی شعله ای
Fuel cell
پیل سوختی (وسیله ی تبدیل کارمایه ی حرارتی به کارمایه ی برقی)
Germ cell
سلول تخم، سلول مولد، سلول زایا، یاخته ی زایشی
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Photovoltaic

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Photovoltaic

 

پانویس

معنی و مفهوم لغت Photovoltaic در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Photovoltaic به فارسی | کاربرد واژه Photovoltaic | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Photovoltaic | هم خانواده های کلمه انگلیسی Photovoltaic | مترادف کلمه Photovoltaic | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Photovoltaic | دیکشنری آنلاین Photovoltaic | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Photovoltaic در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Photovoltaic و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Photovoltaic to PERSIAN
online source for English definitions of Photovoltaic | synonyms of Photovoltaic in persian | word origins and etymologies of Photovoltaic | audio pronunciations of Photovoltaic | example sentences for Photovoltaic.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.
بازی یادگیری زبان انگلیسی