Phosphorous acid persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Phosphorous acid

(شیمی) اسید فسفریک (H3PO3)
Phosphorous
(نادر) رجوع شود به phosphorescent
فسفری، فسفردار
Acid
اسید، جوهر
(دارای مزه) تند و سوزنده، ترش، ترشا
اسید مانند، اسیدی
اسیددار
تند و کنایه آمیز، گزنده، نیش دار
(خودمانی) LSD
(خاک) اسیدی (دارای pH میزان کمتر از 7)
ترشرو، بدخلق، بدقلق
حالت اسیدی، ترشی 0
دارای سیلیکا (silica)
Abscisic acid
(شیمی) اسید آب سیسیک (C15H20C4)
Acetic acid
(شیمی) اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولزمی سازند)، جوهر سرکه (به فرمول CH3COOH)
Acid number
عدد اسیدی، شمار ترشایی (شماره ای که میزان اسید آزاد در ترکیبی را نشان می دهد) (acidvalue هم می گویند)
Acid rain
باران اسیدی
Acid rock
نوعی موسیقی راک که در دهه های 0691 و 0791 متداول بود
Acid test
آزمایش محک طلا
آزمون نهایی و اصلی
Acid-fast
(به ویژه در مورد برخی باکتری ها و بافت ها که پس از رنگ شدن رنگ خود را در اثر مجاورت با اسید از دست نمی دهند) مقاوم به اسید،ثابت رنگ (در مجاورت اسید)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Phosphorous acid

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Phosphorous acid

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Phosphorous acid در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Phosphorous acid به فارسی | کاربرد واژه Phosphorous acid | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Phosphorous acid | هم خانواده های کلمه انگلیسی Phosphorous acid | مترادف کلمه Phosphorous acid | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Phosphorous acid | دیکشنری آنلاین Phosphorous acid | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Phosphorous acid در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Phosphorous acid و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Phosphorous acid to PERSIAN
online source for English definitions of Phosphorous acid | synonyms of Phosphorous acid in persian | word origins and etymologies of Phosphorous acid | audio pronunciations of Phosphorous acid | example sentences for Phosphorous acid
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی