معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Petty cash به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Petty cash به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Petty cash به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Petty cash به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Petty cash

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Petty cash

تنخواه گردان، پول دستی، پول صندوق (برای پرداخت هزینه های کوچک و پیش بینی نشده)
Petty
کم اهمیت، ناچیز، جزیی، پیش پا افتاده، خرده پا، خرد، جز
فرعی، کم اندازه، به مقیاس کم، اندک، کوچک، حقیر، فسقلی
کوته نظر، چشم تنگ، کوته اندیش، کوته فکر
تنگ نظرانه، کوته فکرانه
بیهوده، عبث
Cash
پول نقد، تنخواه، نقدینه، پول
نقد کردن
نقدی
Cash (2)
(از ریشه ی سانسکریت) چند گونه سکه ی کم ارزش چینی و هندی (به ویژه سکه ی چینی که سوراخ مربعی در وسط دارد)
Petty bourgeois
رجوع شود به petit bourgeois
Petty larceny
رجوع شود به larceny
Petty officer
(نیروی دریایی) درجه دار، مهناوی
Cash bar
(در برخی جشن های عروسی و ضیافت ها و غیره) دکه ی فروش مشروبات الکلی (یعنی مهمانان خودشان پول مشروبشان را می دهند)
Cash cow
(خودمانی – بازرگانی) سرمایه گذاری یا شعبه ی فرعی شرکت که با سود فراوان آن شعبه های کم سود تر را تقویت می کنند و یا دست به سرمایه گذاری نوینی می زنند، (مجازی) گاو شیرده
Cash crop
(کشاورزی) محصولی که برای فروش فرآوری می شود (نه برای مصارف خود مزرعه مانند خوراک دامها و غیره)، فرآورد نقدینه ساز، فرآورد فروشی، محصول فروشی
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Petty cash

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Petty cash

پانویس

معنی و مفهوم لغت Petty cash در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Petty cash به فارسی | کاربرد واژه Petty cash | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Petty cash | هم خانواده های کلمه انگلیسی Petty cash | مترادف کلمه Petty cash | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Petty cash | دیکشنری آنلاین Petty cash | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Petty cash در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Petty cash و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Petty cash to PERSIAN
online source for English definitions of Petty cash | synonyms of Petty cash in persian | word origins and etymologies of Petty cash | audio pronunciations of Petty cash | example sentences for Petty cash.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.