معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Petri dish به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Petri dish به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Petri dish به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Petri dish به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Petri dish

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Petri dish

ظرف کشت میکرب، ظرف پتری (Petri dish هم می نویسند)
Dish
بشقاب، دوری، پیش دستی، دیس، قاب، (جمع) ظروف (اعم از کاسه و بشقاب و فنجان و غیره)، سرویس ظرف
خوراک (در بشقاب)
یک بشقاب پر، به اندازه ی یک بشقاب (dishful هم می گویند)
هرچیز بشقاب مانند، بشقاب دیس، بشقابی، (آنتن تلویزیون وماهواره و غیره) بشقابک، بازتاب گر
(فرورفتگی بشقاب مانند) کاوی بشقابی، تو گودی و میزان گودی
(خودمانی – به ویژه در مورد زن) تیکه، لعبت
(عامیانه) دلپسند
(معمولا با: up یا out) کشیدن (خوراک)، (در بشقاب) ریختن
(معمولا با: out) مقعر کردن، بشقاب دیس کردن یا شدن 0
(انگلیس) گل زدن، از هستی ساقط کردن، نومید کردن
Petri plate
ظرف پتری حاوی مواد کشت شده، بشقاب پتری
Chafing dish
دیگ یا ظرفی که زیرش چراغ دارد (برای گرم نگهداشتن خوراک سر سفره)
Dish antenna
(رادیو و تلویزیون و غیره) آنتن بشقابی
Dish towel
حوله برای خشک کردن ظرف ها، ظرف خشک کن، حوله ی ظرف
Side dish
خوراک فرعی، مخلفات خوراک
Deep-dish pie
(شیرینی پزی) پای میوه (که در ظرف کاسه مانندی طبخ می شود)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Petri dish

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Petri dish

پانویس

معنی و مفهوم لغت Petri dish در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Petri dish به فارسی | کاربرد واژه Petri dish | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Petri dish | هم خانواده های کلمه انگلیسی Petri dish | مترادف کلمه Petri dish | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Petri dish | دیکشنری آنلاین Petri dish | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Petri dish در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Petri dish و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Petri dish to PERSIAN
online source for English definitions of Petri dish | synonyms of Petri dish in persian | word origins and etymologies of Petri dish | audio pronunciations of Petri dish | example sentences for Petri dish.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.