Permanganic acid persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Permanganic acid

(شیمی) اسید پرمنگنیک (HMnO4)
Acid
اسید، جوهر
(دارای مزه) تند و سوزنده، ترش، ترشا
اسید مانند، اسیدی
اسیددار
تند و کنایه آمیز، گزنده، نیش دار
(خودمانی) LSD
(خاک) اسیدی (دارای pH میزان کمتر از 7)
ترشرو، بدخلق، بدقلق
حالت اسیدی، ترشی 0
دارای سیلیکا (silica)
Abscisic acid
(شیمی) اسید آب سیسیک (C15H20C4)
Acetic acid
(شیمی) اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولزمی سازند)، جوهر سرکه (به فرمول CH3COOH)
Acid number
عدد اسیدی، شمار ترشایی (شماره ای که میزان اسید آزاد در ترکیبی را نشان می دهد) (acidvalue هم می گویند)
Acid rain
باران اسیدی
Acid rock
نوعی موسیقی راک که در دهه های 0691 و 0791 متداول بود
Acid test
آزمایش محک طلا
آزمون نهایی و اصلی
Acid-fast
(به ویژه در مورد برخی باکتری ها و بافت ها که پس از رنگ شدن رنگ خود را در اثر مجاورت با اسید از دست نمی دهند) مقاوم به اسید،ثابت رنگ (در مجاورت اسید)
Acid-forming
اسیدزا، اسیدی
(تغذیه) مولد اسید در اثر سوخت و ساز در بدن
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Permanganic acid

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Permanganic acid

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Permanganic acid در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Permanganic acid به فارسی | کاربرد واژه Permanganic acid | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Permanganic acid | هم خانواده های کلمه انگلیسی Permanganic acid | مترادف کلمه Permanganic acid | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Permanganic acid | دیکشنری آنلاین Permanganic acid | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Permanganic acid در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Permanganic acid و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Permanganic acid to PERSIAN
online source for English definitions of Permanganic acid | synonyms of Permanganic acid in persian | word origins and etymologies of Permanganic acid | audio pronunciations of Permanganic acid | example sentences for Permanganic acid
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی