معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Pen name به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Pen name به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Pen name به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Pen name به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Pen name

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Pen name

(در مورد نویسنده) اسم مستعار، نام قلم
Adopt
به فرزندی (فرزند خواندگی) پذیرفتن
اقتباس کردن
اتخاذ کردن، اختیار کردن، انتخاب کردن
قبول کردن، تصویب کردن
گزینش، انتخاب، قبولی، اختیار
تصویب
Pen
قلم، خامه، کلک
نگارش، نویسندگی
نوشتن، نگاشتن
Pen (2)
آغل، گودانی، زاغه، کازه، مرغدانی، خباک
حیوانات درون آغل
رجوع شود به playpen
جای کوچک
در آغل کردن، در زاغه نگهداری کردن
(مجازی) زندانی کردن، محدود کردن
Pen (3)
(خودمانی) زندان، هلفدونی، حبس
Pen (4)
(جانور شناسی) قوی ماده، (ماده) قو
Name
نام، اسم
آوازه، ناموری، شهرت، اسم و رسم
خانواده، ایل و تبار، خاندان
آدم برجسته
نامدار، خوش نام، معروف
حاوی نام، با نام
نام بردن، نامیدن، اسم گذاشتن
A
حرف اول الفبای انگلیسی
هر یک از اصواتی که این حرف در زبان انگلیسی دارد
قلم اول هر چیز شامل اقلام و اجزا

(پیش از واژه هایی که با حرف صدادار آغاز می شوند تبدیل به an می شود)
یک، یک عدد، – ی (یای نکره یا وحدت)
هر، هر یک، در
A (2)
گروه خونی آ (رجوع شود به ABO system)
نمره ی الف
(موسیقی) نت ششم در گام لا ماژور C
درجه ی یک، عالی، سرحال، معرکه،قبراق، سالم
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Pen name

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Pen name

پانویس

معنی و مفهوم لغت Pen name در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Pen name به فارسی | کاربرد واژه Pen name | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Pen name | هم خانواده های کلمه انگلیسی Pen name | مترادف کلمه Pen name | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Pen name | دیکشنری آنلاین Pen name | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Pen name در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Pen name و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Pen name to PERSIAN
online source for English definitions of Pen name | synonyms of Pen name in persian | word origins and etymologies of Pen name | audio pronunciations of Pen name | example sentences for Pen name.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.