معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Payment به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Payment به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Payment به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Payment به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Payment

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Payment

پرداخت
وجه پرداختی
جریمه
پاداش
Advance
جلو بردن، پیش بردن
جلو رفتن، پیش رفتن، پیشروی کردن، پیشرفت کردن
ترفیع یافتن یا دادن، مهم کردن یا شدن
ارائه دادن
(تاریخ یا وقت چیزی را) جلو آوردن، جلو انداختن
(قیمت را) بالا بردن، بالا رفتن
قبل از موعد پرداخت کردن، مساعده دادن، پیشکی دادن
پول پیشکی، پیش پرداخت، وام، پیش قسط، مساعده
پیشرفت، جلو روی، پیشروی، پیش روند
Token payment
پرداخت بخشی از بها یا وام
Advance guard
(ارتش) جلودار، پیش قراول، طلایه، یگان پیشگام
Advance man
(امریکا – تئاترهای سیار یا کاندیدهای انتخاباتی – کسی که از قبل برای مهیا کردن امور به محل می رود) جلودار

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Payment

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Payment

پانویس

معنی و مفهوم لغت Payment در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Payment به فارسی | کاربرد واژه Payment | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Payment | هم خانواده های کلمه انگلیسی Payment | مترادف کلمه Payment | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Payment | دیکشنری آنلاین Payment | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Payment در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Payment و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Payment to PERSIAN
online source for English definitions of Payment | synonyms of Payment in persian | word origins and etymologies of Payment | audio pronunciations of Payment | example sentences for Payment.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.