معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Patron saint به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Patron saint

قدیس حامی
Patron
(انگلیس) اعطا کننده ی شغل های کلیسایی
رجوع شود به patron saint
سرور، خدایگان، خداوندگاری، حامی، پشتیبان، مشوق،خلعت دهنده
مشتری همیشگی، مشتری
(روم باستان) کسی که بنده ی خود را آزاد کرده بود ولی هنوز نسبت به او حقوق و اختیاراتی داشت
Saint
آدم مقدس، اشو، ولی
آدم سازگار، آدم خوب و شکیبا
(جمع) آمرزیدگان، بهشتی ها، مغفوران
(انجیل عهد جدید) مسیحی S( -5 بزرگ) عضو کلیساهایی که عنوان Saint به خودمی دهند (مثلا Latter-day Saints)
(به ویژه کلیسای کاتولیک) سنت، شخصی که رسما از سوی کلیسا ((مقدس)) شناخته شده است (این عنوان جلو اسم می آید و مخفف آن St است)
Saint Bernard
سگ سنت برنارد (بسیار درشت اندام)
Saint Johnswort
(گیاه شناسی) هوفاریقون (جنس Hypericum)
Latter-day Saint
رجوع شود به Mormon
Millay, Edna Saint Vincent
ادنا سنت وینسنت میلای (شاعر امریکایی)
Saint Agnes’s Eve
(شب بیستم ژانویه که معتقد بودند در آن شب دختران خواب شوهر آینده ی خود را می بینند) شب اگنس مقدس
Saint Andrew’s cross
(صلیب به این شکل : X) صلیب اندروی مقدس
Saint Anthony’s cross
رجوع شود به tau sross
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Patron saint

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Patron saint

 

پانویس

معنی و مفهوم لغت Patron saint در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Patron saint به فارسی | کاربرد واژه Patron saint | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Patron saint | هم خانواده های کلمه انگلیسی Patron saint | مترادف کلمه Patron saint | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Patron saint | دیکشنری آنلاین Patron saint | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Patron saint در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Patron saint و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Patron saint to PERSIAN
online source for English definitions of Patron saint | synonyms of Patron saint in persian | word origins and etymologies of Patron saint | audio pronunciations of Patron saint | example sentences for Patron saint.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.
بازی یادگیری زبان انگلیسی