معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Passive immunity به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Passive immunity به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Passive immunity به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Passive immunity به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Passive immunity

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Passive immunity

(پزشکی – مصونیتی که کودک در رحم مادر کسب می کند مثلا در اثر پادتن های انتقالی از مادر – مصونیت به دست آمده در اثر تلقیح پادتن از انسان یا حیوان مصون) ایمنی ناکنش ور، ایمنی غیر فعال
Immunity
(پزشکی) ایمنی، مصونیت
معافیت، بخشودگی، استثنا
آسیب ناپذیری
Passive
کنش پذیر، کنش گیر، منفعل، پذیرا (در برابر: کنش ور active)
(دستور زبان) مجهول (مثلا عبارت was hit در این جمله :he was hit by a ball)
بی حال، وا رفته، بی عرضه، بی تفاوت، بی عار، بی بخار
غیر فعال، ناکنش ور، ناجنبا، ساکن، آرام، بی کنش
تسلیم، مطیع، رام
(شیمی) مقاوم در برابر زنگ زدگی، پاد خورند، ضد زنگ، پاد زنگ، خنثی، بی اثر، بی هنایش
Active immunity
(مصونیت نسبت به بیماری در اثر تولید پادتن ها در بدن – با passive immunity مقایسه شود) ایمنی کنشور
Diplomatic immunity
مصونیت سیاست کاری، مصونیت سیاسی
Passive resistance
مقاومت منفی، پدفند ناکنشی
Passive restraint
(اتومبیل – ابزار خودکاری که برای حفظ سرنشین در تصادفات تعبیه شده است مانند کیسه ی هوا) ایمن دار ناکنش ور

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Passive immunity

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Passive immunity

پانویس

معنی و مفهوم لغت Passive immunity در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Passive immunity به فارسی | کاربرد واژه Passive immunity | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Passive immunity | هم خانواده های کلمه انگلیسی Passive immunity | مترادف کلمه Passive immunity | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Passive immunity | دیکشنری آنلاین Passive immunity | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Passive immunity در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Passive immunity و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Passive immunity to PERSIAN
online source for English definitions of Passive immunity | synonyms of Passive immunity in persian | word origins and etymologies of Passive immunity | audio pronunciations of Passive immunity | example sentences for Passive immunity.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.