معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Pas de chat به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Pas de chat به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Pas de chat به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Pas de chat به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Pas de chat

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Pas de chat

(رقص باله) پرش گربه سان، گربه پر
Pas de deux
(رقص باله) رقص دو نفره (رقص سه نفره : pas de trois – رقص چهار نفره : pas de quatre)
Pas
حق تقدم
(رقص) گام (یا چندگام)
Faux pas
(در رفتار یا سخن) اشتباه، لغزش، گاف، خطا
Pas seul
(رقص باله) رقص یکنفره
Menage a trois
(فرانسه)
زندگی سه نفری (با هم زندگی کردن زن و شوهر و فاسق یکی از آن دو)
رابطه ی عشقی سه نفری (به ویژه اگر در یک جا زندگی بکنند)
DE
مخفف :
(فوتبال امریکایی) گوشه ی دفاعی (de هم می نویسند)
ایالات دلاوار (در امریکا)
De-
پیشوند:
سوا از، جدا شده از، دور از [derail] پایین، فرو [decline] کاملا، تماما [defunct] معکوس عمل کردن، (کار چیزی را) وارونه کردن، کرده را خنثی کردن [defrost] DE (2)
مخفف : (انجیل) کتاب تثنیه
De facto
(حقوق) بالفعل (در مقایسه با: قانونا de jure)، دو فاکتو
عملا، در عمل، در واقع
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Pas de chat

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Pas de chat

پانویس

معنی و مفهوم لغت Pas de chat در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Pas de chat به فارسی | کاربرد واژه Pas de chat | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Pas de chat | هم خانواده های کلمه انگلیسی Pas de chat | مترادف کلمه Pas de chat | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Pas de chat | دیکشنری آنلاین Pas de chat | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Pas de chat در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Pas de chat و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Pas de chat to PERSIAN
online source for English definitions of Pas de chat | synonyms of Pas de chat in persian | word origins and etymologies of Pas de chat | audio pronunciations of Pas de chat | example sentences for Pas de chat.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.