معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Parrot به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Parrot به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Parrot به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Parrot به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Parrot

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Parrot

(جانور شناسی) طوطی (راسته ی Psittaciformes)
آدم مقلد، مانشگر
(طوطی وار) تقلید کردن، (کورکورانه) تکرار کردن
Poll
سر (به ویژه تارک سر یا کاکل سر)، زلف
(قدیمی) جمجمه
(قدیمی) رجوع شود به crown
قفا، پس گردن، (کاشانی) گرم (nape هم می گویند)
رجوع شود به poll tax
سرانه، هر نفر
(انتخابات) رای گیری، اخذ رای، شمارش آرا، محل اخذ رای، محل صندوق آرا، دوران انتخابات، زمان رای گیری، تعداد آرا، مجموع آرا
نظر سنجی، نظر خواهی، سنجش افکار عمومی، نظر پرسی
(بخش سر پهن چیزی مانند تیشه یا تبر یا چکش) پهن سر 0
بریدن، قطع کردن، زدن، کوتاه کردن 1
رای گرفتن، رای شماری کردن 2
نظر خواهی از هر یک از اعضای هیات داوران دادگاه 3
(مهجور) سرشماری کردن، بر شمردن 4
(رای) آوردن یا داشتن 5
نظر سنجی کردن، نظر خواهی عمومی کردن، نظر پرسی کردن 6
رای دادن
Parrot fever
رجوع شود به psittacosis
Exit poll
برخه پرسی (پرسش از برخی کسانی که از محل اخذ رای بیرون می آیند در مورد رای آنها برله یا علیه نامزد یا لایحه ی بخصوصی)
Poll tax
مالیات سرانه
Red Poll
گاو سرخ فام (انواع گاوهای گوشتی و شیری که اصل آنها از انگلیس است)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Parrot

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Parrot

پانویس

معنی و مفهوم لغت Parrot در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Parrot به فارسی | کاربرد واژه Parrot | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Parrot | هم خانواده های کلمه انگلیسی Parrot | مترادف کلمه Parrot | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Parrot | دیکشنری آنلاین Parrot | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Parrot در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Parrot و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Parrot to PERSIAN
online source for English definitions of Parrot | synonyms of Parrot in persian | word origins and etymologies of Parrot | audio pronunciations of Parrot | example sentences for Parrot.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.