معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Parcel post به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Parcel post به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Parcel post به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Parcel post به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Parcel post

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Parcel post

بسته ی پستی، (امریکا) پست درجه ی چهارم
Parcel
بسته
(با تداعی منفی) دسته، گروه
قطعه زمین، قواره
بخش، قسمت (امروزه فقط به این صورت : part and parcel)
(با: out) بخش کردن، سهم دادن، حصه کردن، تقسیم کردن
بسته بندی کردن، بسته بسته کردن
(کشتی رانی – طناب را) پارچه پیچ کردن، با پارچه ی قیر آکند پوشاندن
Post
تیر، دیرک، تیرک، شنگرک، تیرخیمه
رجوع شود به pillar
رجوع شود به prop
(مسابقه ی اسبدوانی و غیره) خط آغاز، خط پایان
(آگهی یا عکس و غیره) به دیوار زدن، چسباندن
به اطلاع رساندن، اعلام کردن، آگهی کردن
(با چسباندن اعلان و غیره) هشدار دادن
نام کسی را در فهرست (به دیوار چسبانده شده یا چاپ شده) گذاشتن
(از طریق اعلامیه و غیره) نکوهش کردن، مورد انتقاد قرار دادن 0
(ورزش) امتیاز مسابقه را ثبت کردن
Post-
پیشوند:
(از نظر زمان) پس از، بعد از، پس -، پسا [postnatal] (از نظر مکان) پس از، پشت [postcava] Post (2)
(پاسدار و غیره) قرارگاه، قراولگاه، محل نگهبانی
(گروه سرباز) پاسگاه، پادگان
محل قرارگیری، (در کارخانه یا بورس یا نمایشگاه) جای کار
شغل، کار، سمت، مقام، پست
مخفف : trading post
(انگلیس – ارتش) شیپور خاموشی
در قرارگاه یا پاسگاه مستقر کردن، به پاسداری (در محلی) گماشتن
(انگلیس) به ماموریت نظامی گسیل داشتن، گماردن، به فرماندهی منصوب کردن
(امریکا) وجه الضمان دادن
Post (3)
(در اصل) چاپار، چابک سوار (یکی از سوارانی که در فواصل معین مستقر بوده و نامه و پیام می رساندند)، نامه رسان، مسیر چابک سواران، مسیر نامه بران، استراحتگاه نامه بران، اسب چاپار، اسب نامه بر
پست (بیشتر می گویند: mail)
(انگلیس) رجوع شود به post office
(انگلیس) صندوق پست (امریکا: mailbox)
(قدیمی) با کالسکه یا اسب چاپار سفر کردن
(با سرعت) سفر کردن، شتابیدن، شتاب کردن، چاپاری رفتن
(هنگام سواری بر اسبی که چهار نعل یا یورتمه می رود) هم آهنگ با اسب خود را در زین بالا و پایین بردن
با پست فرستادن،پست کردن (بیشتر می گویند: mail)
(معمولا صیغه ی مجهول) در جریان امور گذاشتن، (از اوضاع) مطلع کردن 0
(حسابداری و کتابداری – اقلام را) از دفتر روزنامه به دفتر کل منتقل کردن 1
با پست، از طریق پستخانه 2
به سرعت، باتعجیل
Command post
(ارتش) ستاد صحرایی (هنگام جنگ یا مانور)، پاسگاه فرماندهی
Finger post
(تیر کنار راه و غیره که روی آن یک فلش یا انگشت وجود دارد که به طرفی اشاره می کند) نشان راهنما، سو نما، فلش راهنما
Goal post
(هریک از دو تیر عمودی که زیریک تیر افقی (crossbar) قرار گرفته و دروازه ی فوتبال را تشکیل می دهد) تیر دروازه
Joggle post

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Parcel post

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Parcel post

پانویس

معنی و مفهوم لغت Parcel post در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Parcel post به فارسی | کاربرد واژه Parcel post | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Parcel post | هم خانواده های کلمه انگلیسی Parcel post | مترادف کلمه Parcel post | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Parcel post | دیکشنری آنلاین Parcel post | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Parcel post در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Parcel post و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Parcel post to PERSIAN
online source for English definitions of Parcel post | synonyms of Parcel post in persian | word origins and etymologies of Parcel post | audio pronunciations of Parcel post | example sentences for Parcel post.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.