معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Overlay به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Overlay به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Overlay به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Overlay به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Overlay

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Overlay

روی (چیزی) قرار گرفتن یا گسترده شدن، (با لایه ای از رنگ یا چیز تزیینی و غیره) پوشاندن، اندودن، اندود کردن
لایه ی آذینی، پوشش، روکش تزیینی، اندود

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Overlay

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Overlay

پانویس

معنی و مفهوم لغت Overlay در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Overlay به فارسی | کاربرد واژه Overlay | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Overlay | هم خانواده های کلمه انگلیسی Overlay | مترادف کلمه Overlay | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Overlay | دیکشنری آنلاین Overlay | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Overlay در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Overlay و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Overlay to PERSIAN
online source for English definitions of Overlay | synonyms of Overlay in persian | word origins and etymologies of Overlay | audio pronunciations of Overlay | example sentences for Overlay.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.