معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Overbid به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Overbid به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Overbid به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Overbid به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Overbid

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Overbid

(از دیگری) پیشنهاد بهتری دادن، قیمت بهتری پیشنهاد کردن
(بیش از ارزش چیزی) قیمت پیشنهاد کردن، (بازی ورق) بلوف زدن
بلوف، قیمت گزاف، پیشنهاد بیش از حد

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Overbid

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Overbid

پانویس

معنی و مفهوم لغت Overbid در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Overbid به فارسی | کاربرد واژه Overbid | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Overbid | هم خانواده های کلمه انگلیسی Overbid | مترادف کلمه Overbid | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Overbid | دیکشنری آنلاین Overbid | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Overbid در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Overbid و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Overbid to PERSIAN
online source for English definitions of Overbid | synonyms of Overbid in persian | word origins and etymologies of Overbid | audio pronunciations of Overbid | example sentences for Overbid.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.