Open punctuation persian meaning

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Open punctuation

(دستور زبان و نقطه گذاری) کم نقطه گذاری (کاربرد ویرگول و غیره به مقدار کم – در برابر: نقطه گذاری فشرده close punctuation)
Punctuation
(دستور زبان) نقطه گذاری
نشانه های نقطه گذاری
Open
باز، گشوده، مفتوح
آزاد
رو باز، بی تاق، سر باز
فاش، نا پوشیده، عمومی، همگانی، آشکار، در گشوده، علنی
تمام نشده، خاتمه نیافته، نا تمام، همیشگی
بی حصار، بی دیوار، بی مانع، هموار، صاف
سر گشاده
شکفته، شکفتن، از هم باز شدن
رو راست، بی شیله پیله، دارای فکر باز، آزاده 0
در معرض، قابل، – پذیر، – شدنی، پذیرا 1
(زبان شناسی) باز واکه، (واکه) فرو زبانی 2
باز کردن یا شدن، گشودن، مفتوح کردن 3
شکافتن، نبش کردن 4
آغاز کردن، افتتاح کردن، شروع کردن 5
راه داشتن به، باز شدن به 6
سخن گشودن، دهان باز کردن 7
(توپخانه و غیره) آتش گشودن، تیر اندازی کردن 8
گشادگی، جای سر باز، جای باز، زمین هموار، دشت 9
(در مورد بندر و دریاچه و غیره) یخ نزده، قابل کشتیرانی، بی برف
Close punctuation
(دستور زبان و نقطه گذاری) زیاده روی در نقطه گذاری (در مقایسه با: open punctuation)
Punctuation mark
(دستور زبان) نشانه های نقطه گذاری (مانند کاما یا ویرگول)
Open admissions
پذیرش دانشجو بدون در نظر گرفتن نمرات دبیرستانی
Open air
در هوای باز، درجای بی سقف
Open chain

 

معنی و مفهوم لغت Open punctuation در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Open punctuation به فارسی | کاربرد واژه Open punctuation | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Open punctuation | هم خانواده های کلمه انگلیسی Open punctuation | مترادف کلمه Open punctuation | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Open punctuation | دیکشنری آنلاین Open punctuation | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Open punctuation در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Open punctuation و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Open punctuation to PERSIAN
online source for English definitions of Open punctuation | synonyms of Open punctuation in persian | word origins and etymologies of Open punctuation | audio pronunciations of Open punctuation | example sentences for Open punctuation
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.

بازی یادگیری زبان انگلیسی