معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Odd man out به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Odd man out به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Odd man out به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Odd man out به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Odd man out

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Odd man out

(این بازی : با شیر یا خط کردن و غیره افراد را حذف می کنند) بازی حذفی، شخص حذف شده (در این بازی)
شخص یا چیزناجور، بی جفت، لنگه، نا معمول، بیواره، تک، وصله ی ناجور، خارج از گردونه
Odd
تا، تاق، لنگه
ناقص (به ویژه یک سری کتاب یا مجله که چند جلد آن کم است)، نا جور
فرد (در برابر: زوج)، تاق (در برابر: جفت)، تک، منفرد
خرد، خرده، پول خرد، پول سیاه، اندی، خرده ای، کمی، چندی
گهگاهی، اتفاقی، نا معین، گاه و بیگاه، جور واجور، متفرقه
عجیب و غریب، غیر عادی، نا بهنجار، بیواه
دور افتاده، خارج از دسترس
رجوع شود به odds
Odd (2)
(قدیمی – ندا به نشان شگفتی) خدایا!، ای خدا!
Out
دور از، بیرون از، در فاصله از، خارج از، به بیرون، بیرون، خارج، برون
بیرون از خانه
دور از ساحل
در اعتصاب
در هوای آزاد، بیرون
موجود، فعال، شایع
کاملا، درست، صد در صد
(برگ یا گل یا شکوفه) درآمده، شکفته
آشکار، در مد نظر، پیدا 0
در جریان، منتشر، در گردش، متداول 1
(وارد) به اجتماع، وارد جامعه 2
(از زندگی یا فعالیت یا کار) افتادن 3
(از شغل یا قدرت) انداختن 4
(صدا و غیره) بلند 5
(سطح یا محل یا وضعیت) بیش از، ورای، فراتر 6
دور از مرکز یا درون یا میان، به سوی خارج 7
از مد (یا محبوبیت و غیره) افتادن 8
(از هوش و غیره) رفتن 9
(معمولا در ترکیب) برونی، خارجی، به خارج 0
خاموش 1
(عامیانه) متضرر، زیان مند 2
هر چیزی که بیرون است، بیرون 3
طرف خارج، سطح بیرونی 4
چاره، مفر، راه فرار 5
(خودمانی) بهانه 6
(چاپ) از قلم انداختن واژه، واژه ی از قلم افتاده 7
(ورزش به ویژه بازی های با توپ یا گوی) خارج از زمین بازی، خارج از محوطه، اوت، توپ اوت شده 8
آشکار شدن، هویدا شدن، (از اختفا و غیره) بیرون آمدن 9
(محلی) بیرون کردن، بیرون گذاشتن 0
(با: of) به خاطر، به واسطه ی 1
بدون، بی -، تمام 2
(ندا) گمشو!، برو بیرون !
Out-
پیشوند:
از بیرون، در بیرون، بیرونی، خارجی
به سوی بیرون، برون سوی، به خارج، به بیرون
بیشتر، بزرگتر، بهتر
Hassel, Odd
آد هاسل (شیمی دان نروژی)
Odd lot

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Odd man out

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Odd man out

پانویس

معنی و مفهوم لغت Odd man out در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Odd man out به فارسی | کاربرد واژه Odd man out | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Odd man out | هم خانواده های کلمه انگلیسی Odd man out | مترادف کلمه Odd man out | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Odd man out | دیکشنری آنلاین Odd man out | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Odd man out در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Odd man out و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Odd man out to PERSIAN
online source for English definitions of Odd man out | synonyms of Odd man out in persian | word origins and etymologies of Odd man out | audio pronunciations of Odd man out | example sentences for Odd man out.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.