معنی و ترجمه کلمه انگلیسی O level به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی O level به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی O level به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی O level به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه O level

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه O level

(انگلیس)
آزمون پایان دبیرستان و ورود به دانشگاه در سطح عادی
نمره ی قبولی در این امتحانات
Level
(ابزار بنایی و معماری) تراز
( رجوع شود به surveyor’s level) ارتفاع سطح، فرازی رویه
(با دوربین مساحی) فراز سنجی، اندازه گیری تفاوت ارتفاع
سطح، رویه، ارتفاع سطح، فرازی رویه
(زمین و غیره) مسلط، هموار، افقی، صاف، بی پستی و بلندی، هامن
همتراز، دریک سطح، هم سطح، برابر، تراز، بی شیب، ترازمند
رتبه، درجه، زینه، مقام، رده
(به ویژه در مورد نقب ها و کنده راه های معدن) اشکوب، طبقه
(مقدار ماده ی موجود در یک مایع) در بودش 0
(فیزیک) چنده 1
(قاشق و پیمانه های همانند) لبالب (ولی نه لبریز)، پر 2
هم رتبه، هم اهمیت، هم درجه، هم رده 3
(از نظر رنگ یا تن صدا یا میزان یا جریان و غیره) یکنواخت، یکدست، یکدست کردن، یکنواخت کردن 4
(شخصیت و خوی و غیره) همسنگ، متوازن، متعادل، میانبود، آرام، ملایم، ثابت 5
در اقساط متساوی، در بخشه های برابر 6
(خودمانی) بی شیله پیله، رک و راست، روراست بودن (با: with) 7
تراز کردن، همتراز کردن، تسطیح کردن، هموار کردن، بی شیب کردن، صاف کردن، پخج کردن، بساردادن، هامن کردن 8
همزینه کردن، همرتبه کردن، برابر کردن، هم فراز کردن، هم ارز کردن (معمولا با: up یا down) 9
با خاک یکسان کردن، درهم کوفتن، منهدم کردن، ویران کردن 0
(تفنگ و غیره) نشانه گرفتن، قراول رفتن، هدفگیری کردن، (مجازی) مخاطب قرار دادن 1
میزان، مقدار
O
حرف پانزدهم الفبای انگلیسی
صدای o در واژه ی boat یا hot یا wrong
حرف چاپی به شکل o، هر چیز به شکل o، گرد،مدور
(در فهرست ها و ردیف ها) رقم یا قلم پانزدهم، پانزدهمین
O’
مخفف : of
(محلی) on
O’-
پیشوند: (در نام های خانوادگی ایرلندی) پسر، پور
O-
پیشوند: (شیمی) رجوع شود به -ortho
O (2)
(حرف ندا به نشان شگفتی یا ترس یا درد یا تاسف و غیره) آه !، وه !، ای !، آخ !، واه ! (oh هم می نویسند)
O (3)
صفر
گروه خونی o
O _
پسوند:
به صفت و اسم و حرف ندا حالت خودمانی می دهد [cheapo و freako] صفت را تبدیل به اسم خودمانی می کند [weirdo وsicko] A level
(انگلیس) مرحله ی دوم و پیشرفته تر امتحانات دوره ی متوسطه (که معمولا دو سال بعد از امتحان اول انجام می شود) ( رجوع شود به O level)،قبولی در این امتحانات (A-level هم می نویسند)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی O level

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه O level

پانویس

معنی و مفهوم لغت O level در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی O level به فارسی | کاربرد واژه O level | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه O level | هم خانواده های کلمه انگلیسی O level | مترادف کلمه O level | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت O level | دیکشنری آنلاین O level | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه O level در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر O level و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word O level to PERSIAN
online source for English definitions of O level | synonyms of O level in persian | word origins and etymologies of O level | audio pronunciations of O level | example sentences for O level.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.