معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Number به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Number

شماره، عدد، نمره، شمار، تعداد، رقم
(جمع) حساب، جمع و تفریق و ضرب و تقسیم، شمارگان
مجموع، تعداد کلی، مقدار کل، (با فعل جمع) گروه، دسته، (معمولا جمع) جمعیت کثیر، شمار بسیار، شمار فزونی، عده، نفرات
(جمع) آمار، برآورد (ارزش کار و غیره)، امتیازات
مقدار، چندتا، چند عدد، تعدادی
(مجله و روزنامه و غیره) شماره، چاپ، (برنامه ی هنری و غیره) قلم، بخش برنامه
چیز، شخص، شی
(دستور زبان) شمار، عدد
(مهجور) وزن شعر، شعر، نظم 0
شمردن، برشمردن 1
شماره گذاری کردن، نمره زدن 2
به حساب آوردن، به حساب آمدن، محسوب کردن یا شدن 3
محدود کردن، معدود کردن یا شدن 4
(از نظر تعداد) رسیدن به، بالغ شدن به
Acid number
عدد اسیدی، شمار ترشایی (شماره ای که میزان اسید آزاد در ترکیبی را نشان می دهد) (acidvalue هم می گویند)
Algebraic number
عدد جبری
Atomic number
(شیمی) عدد اتمی، شماره ی اتمی (در جدول مندلیف)
Back number
(روزنامه و مجله) شماره ی قبل، نسخه ی کهنه
(عامیانه) چیز یا آدم سبک قدیم، کهنه پرست
Call number
(در کتابخانه ها) شماره ی کتاب
Cardinal number
(ریاضی) عدد اصلی، کاردینال (در مقابل عدد اردینال یا ترتیبی : ordinal number)
Cetane number
(در برآورد میزان و چگونگی سوخت موتورهای دیزل) شماره ستان، ضریب ستان
Complex number
(ریاضی) عدد مرکب، عدد همبافت
Composite number
(ریاضی) عدد مرکب، عدد هم نهاده
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Number

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Number

 

پانویس

معنی و مفهوم لغت Number در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Number به فارسی | کاربرد واژه Number | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Number | هم خانواده های کلمه انگلیسی Number | مترادف کلمه Number | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Number | دیکشنری آنلاین Number | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Number در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Number و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Number to PERSIAN
online source for English definitions of Number | synonyms of Number in persian | word origins and etymologies of Number | audio pronunciations of Number | example sentences for Number.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.
بازی یادگیری زبان انگلیسی