Needle persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Needle

سوزن
(بافتن پیراهن پشمی یا قلابدوزی و غیره) میل
رجوع شود به stylus
(حکاکی و کنده کاری و غیره) قلم
(قطب نما و سرعت نمای اتومبیل و غیره) عقربه
(گیاه شناسی) برگ سوزنی (مانند برگ کاج)
رجوع شود به needle valve
(آمپول یا سرنگ) سوزن
آمپول زنی، تزریق 0
رجوع شود به electric needle 1
رجوع شود به obelisk 2
با سوزن دوختن یا سوراخ کردن، دوزندگی کردن 3
(عامیانه) سکه زدن، سر به سر گذاشتن، انگولک کردن، اذیت کردن، سوال پیچ کردن، دست انداختن، سیخونک زدن 4
(عامیانه) الکل افزودن (به نوشابه) 5
(در بلورین شدن یا یخ زدن) سوزنی شدن
Darning needle
سوزن رفوگری (از سوزن معمولی درازتر است)
رجوع شود به dragonfly
Dip needle
(عقربه یا سوزن مغناطیسی برای تعیین جهت کشش مغناطیسی زمین) مغناطیس نما
Electric needle
(جراحی) سوزن برقی (برای سوزاندن بافت)
Ice needle
(هواشناسی : بلورچه های بسیار نازک که به آهستگی فرود می آیند) یخسوزن
Knitting needle
میله ی بافتنی
Magnetic needle
عقربه ی قطب نما، عقربه ی مغناطیسی، سوزن برکشندی
Needle valve
(مکانیک) شیرسوزنی، پستانک
Pine needle
برگ سوزنی کاج، سوزن برگ کاج، کاج برگ
Adam’s needle

 

معنی و مفهوم لغت Needle در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Needle به فارسی | کاربرد واژه Needle | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Needle | هم خانواده های کلمه انگلیسی Needle | مترادف کلمه Needle | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Needle | دیکشنری آنلاین Needle | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Needle در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Needle و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Needle to PERSIAN
online source for English definitions of Needle | synonyms of Needle in persian | word origins and etymologies of Needle | audio pronunciations of Needle | example sentences for Needle
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی