معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Mustard plaster به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Mustard plaster به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Mustard plaster به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Mustard plaster به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Mustard plaster

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Mustard plaster

(پزشکی) ضماد خردل
Mustard
(گیاه شناسی) گیاه خردل (انواع گیاهان یک سال زی از جنس Brassica از خانواده ی crucifer که گل زرد می دهند)، سپندان
خردل (دانه ی آرد شده ی برخی از این گیاهان به ویژه Brassica nigra)
سس خردل
(رنگ) زردتیره
Plaster
(بنایی – شکسته بندی) گچ، ارزه (گچی که با آن روی تخته سیاه می نویسند: chalk)
رجوع شود به plaster of Paris
(پزشکی) ضماد، مشمع، مشما، زفت
زفت انداختن، مشما گذاشتن، ضماد گذاشتن
با گچ پوشاندن، گچ کشیدن، گچ کاری کردن
(شکسته بندی) گچ گرفتن
(به دیوار و غیره) زدن، چسباندن
(به ویژه موی سر) صاف و خوابیده کردن
(عامیانه) سخت شکست دادن، محکم زدن، در هم کوبیدن
Court plaster
(پارچه ی آلوده به ماده ی چسبناک که در زخم بندی به کار می بردند) مشمع، ضماد
Dijon mustard
خردل دیژان (خردل آمیخته با خامه و ادویه)
Land plaster
پودر گچ (که به عنوان کود کاربرد دارد)
Mustard gas
(جنگ افزار شیمیایی) گاز خردل (به فرمول CH2ClCH2(2S) – نوعی سلاح شیمیایی)
Mustard oil
روغن خردل (که در صابون سازی کاربرد دارد)
Plaster cast
قالب مجسمه (از گچ پاریس)
(شکسته بندی) پوشش گچی
Sticking plaster
نوار چسب زخم بندی، چسب زخم
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Mustard plaster

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Mustard plaster

پانویس

معنی و مفهوم لغت Mustard plaster در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Mustard plaster به فارسی | کاربرد واژه Mustard plaster | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Mustard plaster | هم خانواده های کلمه انگلیسی Mustard plaster | مترادف کلمه Mustard plaster | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Mustard plaster | دیکشنری آنلاین Mustard plaster | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Mustard plaster در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Mustard plaster و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Mustard plaster to PERSIAN
online source for English definitions of Mustard plaster | synonyms of Mustard plaster in persian | word origins and etymologies of Mustard plaster | audio pronunciations of Mustard plaster | example sentences for Mustard plaster.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.