Mustard gas persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Mustard gas

(جنگ افزار شیمیایی) گاز خردل (به فرمول CH2ClCH2(2S) – نوعی سلاح شیمیایی)
Mustard
(گیاه شناسی) گیاه خردل (انواع گیاهان یک سال زی از جنس Brassica از خانواده ی crucifer که گل زرد می دهند)، سپندان
خردل (دانه ی آرد شده ی برخی از این گیاهان به ویژه Brassica nigra)
سس خردل
(رنگ) زردتیره
Gas
گاز، دما، بخار
(پزشکی) گاز هوش بری
گاز معده، بخار معده
بنزین (مخفف : gasoline)
(خودمانی) یاوه سرایی، لاف، قمپز
خوشایند، جالب
(استخراج معدن) آمیزه ای از گاز زغال سنگ موجود در هوای معدن (که قابل انفجار است)
گاز دادن به، گاز رساندن
درمعرض گاز قرار دادن 0
(در جنگ) با گاز سمی مصدوم یا مقتول کردن 1
(خودمانی) سرگرم و مسرور کردن، محظوظ کردن 2
از خود گاز متصاعد کردن، گاز بیرون دادن 3
(خودمانی ) قمپز دادن،لاف زدن 4
گازی، (موتور و غیره) گازسوز
Dijon mustard
خردل دیژان (خردل آمیخته با خامه و ادویه)
Mustard oil
روغن خردل (که در صابون سازی کاربرد دارد)
Mustard plaster
(پزشکی) ضماد خردل
White mustard
(گیاه شناسی) خردل سفید (Brassica hirta)
دانه ی خردل سفید
Wild mustard
انواع خردل های وحشی
Air gas

 

معنی و مفهوم لغت Mustard gas در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Mustard gas به فارسی | کاربرد واژه Mustard gas | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Mustard gas | هم خانواده های کلمه انگلیسی Mustard gas | مترادف کلمه Mustard gas | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Mustard gas | دیکشنری آنلاین Mustard gas | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Mustard gas در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Mustard gas و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Mustard gas to PERSIAN
online source for English definitions of Mustard gas | synonyms of Mustard gas in persian | word origins and etymologies of Mustard gas | audio pronunciations of Mustard gas | example sentences for Mustard gas
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی