معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Modest به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Modest به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Modest به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Modest به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Modest

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Modest

فروتن، متواضع، کم ادعا، افتاده
محجوب، باآزرم، باحیا، محجوبانه
فروتنانه، متواضعانه
موقر، (لباس و رفتارو سخن) سنگین (در برابر: جلف یا سبک)، آبرومند، عفیف
معقول، میانه رو، متعادل
بی زرق و برق، عاری از خودنمایی، محقر، ساده و بی پیرایه
خرد، ناچیز، کم، متوسط
Mussorgsky, Modest Petrovich
موسور گسکی (آهنگساز روسی)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Modest

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Modest

پانویس

معنی و مفهوم لغت Modest در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Modest به فارسی | کاربرد واژه Modest | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Modest | هم خانواده های کلمه انگلیسی Modest | مترادف کلمه Modest | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Modest | دیکشنری آنلاین Modest | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Modest در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Modest و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Modest to PERSIAN
online source for English definitions of Modest | synonyms of Modest in persian | word origins and etymologies of Modest | audio pronunciations of Modest | example sentences for Modest.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.