معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Medicate به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Medicate به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Medicate به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Medicate به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Medicate

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Medicate

(با دارو) درمان کردن
با دارو آمیختن، دارو افزودن به چیزی، دارویی کردن
Self-medicate
برای خود دارو تجویز کردن، خودپزشکی کردن

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Medicate

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Medicate

پانویس

معنی و مفهوم لغت Medicate در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Medicate به فارسی | کاربرد واژه Medicate | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Medicate | هم خانواده های کلمه انگلیسی Medicate | مترادف کلمه Medicate | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Medicate | دیکشنری آنلاین Medicate | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Medicate در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Medicate و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Medicate to PERSIAN
online source for English definitions of Medicate | synonyms of Medicate in persian | word origins and etymologies of Medicate | audio pronunciations of Medicate | example sentences for Medicate.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.