Meadow saffron persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Meadow saffron

رجوع شود به colchicum
Saffron
(از ریشه ی عربی – گیاه شناسی) زعفران (Crocus sativus از خانواده ی iris)
کلاله های خشک کرده ی این گیاه که در خوراک به کارمی رود
(رنگ) زرد پرتقالی، زعفرانی (saffron yellow هم می گویند)
Meadow
علفزار (به ویژه اگر علف آن به عنوان علوفه بریده شود)
(به ویژه در کنار رود یا دریاچه) مرغزار، چمنزار، گیاچر، مرتع، راغ
Meadow beauty
(گیاه شناسی) عروس چمن (جنس Rhexia از خانواده ی melastome که بومی امریکای شمالی و چند سال زی است)
Meadow fescue
(گیاه شناسی) فتوک (Festuca pratensis که در شرق ایالات متحده به عنوان چمن کشت می شود)
Meadow lily
رجوع شود به Canada lily
Meadow mouse
رجوع شود به field mouse
Meadow mushroom
(گیاه شناسی) قارچ چمن، غاریقون (Agaricus campestris که خوراکی است)
Meadow nematode
(جانورشناسی) کرم چمن (جنس Pratylenchus که آفت گیاهان کشاورزی است)
Meadow rue
(جانورشناسی) سداب مرغزار (جنس Thalictrum از خانواده ی buttercup)

 

معنی و مفهوم لغت Meadow saffron در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Meadow saffron به فارسی | کاربرد واژه Meadow saffron | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Meadow saffron | هم خانواده های کلمه انگلیسی Meadow saffron | مترادف کلمه Meadow saffron | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Meadow saffron | دیکشنری آنلاین Meadow saffron | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Meadow saffron در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Meadow saffron و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Meadow saffron to PERSIAN
online source for English definitions of Meadow saffron | synonyms of Meadow saffron in persian | word origins and etymologies of Meadow saffron | audio pronunciations of Meadow saffron | example sentences for Meadow saffron
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی