معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Meadow rue به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Meadow rue به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Meadow rue به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Meadow rue به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Meadow rue

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Meadow rue

(جانورشناسی) سداب مرغزار (جنس Thalictrum از خانواده ی buttercup)
Rue
افسوس خوردن، نادم بودن، پشیمان بودن، تاسف خوردن
(قدیمی) افسوس، پشیمانی، ندامت
غمگین بودن
Rue (2)
(گیاه شناسی) سداب (گیاهان جنس Ruta به ویژه Ruta graveolens که سابقا کاربرد دارویی داشت)
وابسته به تیره ی Rutaceaeو راسته ی Sapindales که دولپه ای هستند
Meadow
علفزار (به ویژه اگر علف آن به عنوان علوفه بریده شود)
(به ویژه در کنار رود یا دریاچه) مرغزار، چمنزار، گیاچر، مرتع، راغ
Rue anemone
(گیاه شناسی) شقایق سدابی (Anemonella thalictroides – بومی امریکای شمالی)
Wall rue
(گی4اه شن4اس4ی) س4داب دی4واری (Asplenium cryptolepis و Asplenium rutamuraria)
Meadow beauty
(گیاه شناسی) عروس چمن (جنس Rhexia از خانواده ی melastome که بومی امریکای شمالی و چند سال زی است)
Meadow fescue
(گیاه شناسی) فتوک (Festuca pratensis که در شرق ایالات متحده به عنوان چمن کشت می شود)
Meadow lily
رجوع شود به Canada lily
Meadow mouse
رجوع شود به field mouse
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Meadow rue

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Meadow rue

پانویس

معنی و مفهوم لغت Meadow rue در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Meadow rue به فارسی | کاربرد واژه Meadow rue | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Meadow rue | هم خانواده های کلمه انگلیسی Meadow rue | مترادف کلمه Meadow rue | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Meadow rue | دیکشنری آنلاین Meadow rue | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Meadow rue در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Meadow rue و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Meadow rue to PERSIAN
online source for English definitions of Meadow rue | synonyms of Meadow rue in persian | word origins and etymologies of Meadow rue | audio pronunciations of Meadow rue | example sentences for Meadow rue.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.