معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Manliness به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Manliness به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Manliness به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Manliness به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Manliness

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Manliness

مردانگی، جوانمردی، فتوت

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Manliness

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Manliness

پانویس

معنی و مفهوم لغت Manliness در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Manliness به فارسی | کاربرد واژه Manliness | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Manliness | هم خانواده های کلمه انگلیسی Manliness | مترادف کلمه Manliness | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Manliness | دیکشنری آنلاین Manliness | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Manliness در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Manliness و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Manliness to PERSIAN
online source for English definitions of Manliness | synonyms of Manliness in persian | word origins and etymologies of Manliness | audio pronunciations of Manliness | example sentences for Manliness.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.