معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Main Street به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Main Street به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Main Street به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Main Street به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Main Street

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Main Street

(امریکا – کانادا)
خیابان اصلی (به ویژه در شهرهای کوچک)
شهروند عادی شهر کوچک (معمولا با این تداعی : محافظه کار وناگسترده اندیش)
Street
خیابان، کوی
بخش ماشین رو خیابان یا جاده، سواره رو
(مردمی که در ساختمان های دو طرف خیابان کار یا زندگی می کنند) اهل خیابان، اهل محل
(مجازی – معمولا جمع) مردم، عوام، همگان، مردمان
(مجازی – معمولا جمع) محله ی فقیران، کوخگاه، گدامحله، کوخستان
وابسته به خیابان، خیابان گرد، خیابانی
(جامه) هر روزی، مناسب برای کار یا خیابان
Main
اصلی، عمده، مهشت، پروزی
(لوله کشی آب یا گاز و غیره) شاه لوله
(برق و غیره) شاه سیم، کابل اصلی
(شعر قدیم) دریا، اقیانوس
(قدیمی) سرزمین اصلی
(مهجور) گستره، جای بزرگ
(مخفف) mainmast و mainsail
(مهجور) نیرومند، قوی
وابسته به یا مجاور دکل اصلی کشتی 0
(انگلیسی – محلی) جالب توجه، معتنابه، هنگفت 1
(مهجور) وابسته به سرزمین پهناور یا دریای بزرگ
Main (2)
رودخانه ی ماین (در باختر آلمان)
Main (3)
(خروس جنگی) یک سری مسابقه میان دو خروس
Downing Street
خیابان داونینگ (در شهر لندن : خانه ی شماره ی 01 در این خیابان خانه ی نخست وزیر انگلیس است)
(مجازی) دولت انگلیس،نخست وزیر
Fleet Street
(در شهر لندن) خیابان فلیت (که اداره ی چند روزنامه و چاپخانه در آن قرار دارد)
(مجازی) جراید لندن، مطبوعات
Stop street
(امریکا) خیابانی که در تقاطع های معین همه ی اتومبیل ها باید در آن توقف کنند، (خیابان) علامت ایست دار
Street Arab
بچه ی ولگرد، کودک خیابانی (street urchin هم می گویند)
Street people
مردم ولگرد، (در شهرهای بزرگ) مردم بی خانمان، خیابان خواب، آسمان جل
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Main Street

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Main Street

پانویس

معنی و مفهوم لغت Main Street در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Main Street به فارسی | کاربرد واژه Main Street | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Main Street | هم خانواده های کلمه انگلیسی Main Street | مترادف کلمه Main Street | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Main Street | دیکشنری آنلاین Main Street | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Main Street در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Main Street و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Main Street to PERSIAN
online source for English definitions of Main Street | synonyms of Main Street in persian | word origins and etymologies of Main Street | audio pronunciations of Main Street | example sentences for Main Street.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.