معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Lost tribes به فارسی


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Lost tribes

(انجیل) ده قبیله ی جهودان که برای بردگی به سرزمین آشور برده شدند (227 – پیش از میلاد)
Lost
گم شده، گمگشته، مفقود، پی گم، گم، گم نشان
اسم مفعول فعل : lose
به هدر رفته، حرام شده، تباه شده، تلف شده، از دست رفته، تباه
باخته، شکست خورده
ناپدید، ناپیدا، ناآشکار
گیج، نامطمئن، سردرگم
جهنمی، ملعون، بی ره، نارستگار
از یاد رفته، فراموش شده
غرق در چیزی، سرتاپا مجذوب چیزی
Lost cause
جنبش یا آرمان از دست رفته، هدف تحقق نیافتنی
Lost motion
(مکانیک – تفاوت میان سرعت بخش های انگیزان و بخش های انگیخته) حرکت گم گشته، حرکت مفقود
Five Civilized Tribes
(امریکا) پنج قبیله ی متمدن سرخ پوست (که عبارت بودند از: چروکی ها و چیکاساها و چوکتاها و کریک ها و سمی نول ها)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Lost tribes

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Lost tribes

 

پانویس

معنی و مفهوم لغت Lost tribes در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Lost tribes به فارسی | کاربرد واژه Lost tribes | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Lost tribes | هم خانواده های کلمه انگلیسی Lost tribes | مترادف کلمه Lost tribes | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Lost tribes | دیکشنری آنلاین Lost tribes | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Lost tribes در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Lost tribes و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Lost tribes to PERSIAN
online source for English definitions of Lost tribes | synonyms of Lost tribes in persian | word origins and etymologies of Lost tribes | audio pronunciations of Lost tribes | example sentences for Lost tribes.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.
فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح مبتدی) Elementary
(سطح مبتدی) Elementary
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح متوسط) Intermediate
(سطح متوسط) Intermediate
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح پیشرفته) Upper-Intermediate
(سطح پیشرفته) Upper-Intermediate
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات آیلتس IELTS
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون آیلتس
فلش کارت آزمون آیلتس
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات تافل TOEFL
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون تافل
فلش کارت آزمون تافل
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات جی مت GMAT
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون جی مت
فلش کارت آزمون جی مت
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
بازی یادگیری زبان انگلیسی