معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Loquacious به فارسی


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Loquacious

پر حرف، وراج، پرچانه، پرسخن، روده دراز

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Loquacious

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Loquacious

 

پانویس

معنی و مفهوم لغت Loquacious در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Loquacious به فارسی | کاربرد واژه Loquacious | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Loquacious | هم خانواده های کلمه انگلیسی Loquacious | مترادف کلمه Loquacious | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Loquacious | دیکشنری آنلاین Loquacious | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Loquacious در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Loquacious و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Loquacious to PERSIAN
online source for English definitions of Loquacious | synonyms of Loquacious in persian | word origins and etymologies of Loquacious | audio pronunciations of Loquacious | example sentences for Loquacious.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.
فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح مبتدی) Elementary
(سطح مبتدی) Elementary
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح متوسط) Intermediate
(سطح متوسط) Intermediate
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح پیشرفته) Upper-Intermediate
(سطح پیشرفته) Upper-Intermediate
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات آیلتس IELTS
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون آیلتس
فلش کارت آزمون آیلتس
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات تافل TOEFL
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون تافل
فلش کارت آزمون تافل
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات جی مت GMAT
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون جی مت
فلش کارت آزمون جی مت
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
بازی یادگیری زبان انگلیسی