معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Loquacious به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Loquacious به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Loquacious به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Loquacious به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Loquacious

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Loquacious

پر حرف، وراج، پرچانه، پرسخن، روده دراز

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Loquacious

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Loquacious

پانویس

معنی و مفهوم لغت Loquacious در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Loquacious به فارسی | کاربرد واژه Loquacious | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Loquacious | هم خانواده های کلمه انگلیسی Loquacious | مترادف کلمه Loquacious | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Loquacious | دیکشنری آنلاین Loquacious | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Loquacious در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Loquacious و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Loquacious to PERSIAN
online source for English definitions of Loquacious | synonyms of Loquacious in persian | word origins and etymologies of Loquacious | audio pronunciations of Loquacious | example sentences for Loquacious.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.