Long hundredweight persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Long hundredweight

(انگلیس) معیار سنجش وزن برابر با 211 پوند (رجوع شود به hundredweight)
Hundredweight
هاندرد ویت (یکان سنجش وزن : در انگلیس برابر با 211 پوند یا 8/05 کیلو و در امریکا برابر با 001 پوند یا 53/54 کیلو) (مخفف آن :cwt)
Long
دراز (در برابر: کوتاه short)، طولانی، بلند (به معنی دراز)، کشیده، یازان
مدت طولانی، دراز مدت، آزگار، دیرین، دیرپای، مدید
(از) درازا، از طول، طولی
به طول، به درازای، طول
درازتر (یا طولانی تر) از حد معمول، طویل، خسته کننده، پرطول، دیریاز
(فهرست و غیره) پر نام، پر جزئیات، مفصل
بزرگ، گنده، بعید، دوررس، دوربرد
فراوان، وافر، به مقدار زیاد
(بازرگانی) نگهداری سهام یا کالا به انتظار بالا رفتن قیمت ها 0
(آوا شناسی) واکه ی بلند، کشیده، کشش دار، (عامیانه) دو آوایی (diphthongized) 1
(معانی بیان) دراز آوا، موکد، بافشار 2
تا مدتی (یا مدت ها) بعد، پیش از وقت معینی 3
(اندازه ی لباس) بلند، ویژه ی قد بلندها 4
(جمع) شلوار بلند
Long (2)
مخفف : longitude
Long (3)
(سخت) آرزو کردن، از ته دل خواستن، ویر گرفتن، پر کشیدن، غنج زدن، شنگیدن
Long (4)
(قدیم) مناسب بودن، درخور بودن
Metric hundredweight
سنجه ی وزن برابر با 05 کیلوگرم
Long distance
(تلفن) راه دور
Long division
(حساب) بخش بر عدد دو شماره ای (یا بیشتر)
Long dozen
دوجین سیزده تایی، دوجین بزرگ
1

 

معنی و مفهوم لغت Long hundredweight در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Long hundredweight به فارسی | کاربرد واژه Long hundredweight | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Long hundredweight | هم خانواده های کلمه انگلیسی Long hundredweight | مترادف کلمه Long hundredweight | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Long hundredweight | دیکشنری آنلاین Long hundredweight | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Long hundredweight در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Long hundredweight و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Long hundredweight to PERSIAN
online source for English definitions of Long hundredweight | synonyms of Long hundredweight in persian | word origins and etymologies of Long hundredweight | audio pronunciations of Long hundredweight | example sentences for Long hundredweight
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی