معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Loathing به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Loathing به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Loathing به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Loathing به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Loathing

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Loathing

تنفر شدید، انزجار، بیزاری، چندش

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Loathing

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Loathing

پانویس

معنی و مفهوم لغت Loathing در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Loathing به فارسی | کاربرد واژه Loathing | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Loathing | هم خانواده های کلمه انگلیسی Loathing | مترادف کلمه Loathing | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Loathing | دیکشنری آنلاین Loathing | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Loathing در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Loathing و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Loathing to PERSIAN
online source for English definitions of Loathing | synonyms of Loathing in persian | word origins and etymologies of Loathing | audio pronunciations of Loathing | example sentences for Loathing.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.