Lip reading persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Lip reading

لب خوانی
Reading
خواندن، قرائت
نمایش قرائت شعر (یا قطعات ادبی)، خوانش بزم
مطالعه (مطالعات)، خوانش
میزان یا شماره ای که کنتور (برق و آب و غیره) نشان می دهد، میزان مصرف
برداشت، تفسیر
خواندنی، ویژه ی خواندن
Lip
لب لچ، لنج، لب حیوان، لفچ
هر چیز لب مانند: دور زخم، لبه ی لیوان (و فنجان و غیره)، (آن قسمت از ساز بادی مانند فلوت و غیره که در میان دو لب قرارمی گیرد) لبک، لبگیر، (چاقو و ابزار برنده) لبه، تیغه، (کالبد شناسی) labium، (گیاه شناسی) جام لبسان، کاسه ی لبسان، گلبرگ لبسان،labellum، (هنگام زدن سازهای بادی مانند فلوت) طرز قرار گیری لب ها (embouchure هم می گویند)
(خودمانی) سخن بی ادبانه، درشتی، زبان درازی
(قدیمی) بوسیدن
لب زدن به، لب مالیدن به، (برای زدن فلوت و غیره) لب ها را برلبگیر قرار دادن
(نجوا کنان) گفتن، زیر لبی حرف زدن، نجوا کردن
(آوا شناسی) لبی، آوای لبی (بیشتر می گویند: labial)
وابسته به لب، لبی، برای لب
غیر مخلصانه، زبانی (ولی نه از ته دل)
Reading desk
رجوع شود به lectern
Reading room
اتاق قرائت، خوانشگاه، قرائت خانه
Sight reading
(قدرت ترجمه از متون خارجی یا نواختن موسیقی ناآشنا فقط از راه خواندن و بدون تمرین قبلی) ترجمه یا اجرای فی البداهه
Dorsal lip
(رویان شناسی) لب پشتی (بخشی از blastopore که بعدا در پشت جنین قرار می گیرد)
Lip gloss
(آرایش زنان) برق لب، لب چرب کن
Lip service
چاپلوسی، حرف مفت، تعریف و تکریم ظاهری، تعریف زبانی، چاخان بازی
Lip-read
لب خوانی کردن
1

 

معنی و مفهوم لغت Lip reading در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Lip reading به فارسی | کاربرد واژه Lip reading | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Lip reading | هم خانواده های کلمه انگلیسی Lip reading | مترادف کلمه Lip reading | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Lip reading | دیکشنری آنلاین Lip reading | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Lip reading در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Lip reading و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Lip reading to PERSIAN
online source for English definitions of Lip reading | synonyms of Lip reading in persian | word origins and etymologies of Lip reading | audio pronunciations of Lip reading | example sentences for Lip reading
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی