معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Lineup به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Lineup به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Lineup به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Lineup به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Lineup

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Lineup

صف (به ویژه صفی که از چند نفر تشکیل می دهند تا شاهد متهم را از میان آنان سوا کند)
(برنامه های تلویزیونی یک کانال بخصوص) برنامه
(ورزش های تیمی) فهرست بازیکنان (برحسب مقام و نقش آنها در تیم)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Lineup

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Lineup

پانویس

معنی و مفهوم لغت Lineup در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Lineup به فارسی | کاربرد واژه Lineup | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Lineup | هم خانواده های کلمه انگلیسی Lineup | مترادف کلمه Lineup | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Lineup | دیکشنری آنلاین Lineup | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Lineup در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Lineup و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Lineup to PERSIAN
online source for English definitions of Lineup | synonyms of Lineup in persian | word origins and etymologies of Lineup | audio pronunciations of Lineup | example sentences for Lineup.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.