معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Letter of credit به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Letter of credit به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Letter of credit به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Letter of credit به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Letter of credit

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Letter of credit

(بازرگانی) اعتبارنامه، ورقه ی اعتبار، اعتبار اسنادی، ورسنگ نامه
Line of credit
(در کارت های اعتباری) حداکثر اعتبار، حداکثر مبلغی که می توان کارت اعتباری از آن برای خرید یا وام استفاده کرد
Letter of advice
(بازرگانی) اطلاع نامه، اطلاعیه، اعلامیه، آگهنامه
Letter of credenc
(سفیران و غیره) استوارنامه (credential letters هم می گویند)
Letter of marque
(سابقا- حکمی که طبق آن شخص می توانست شهروندان کشور متخاصم را مورد تعدی قرار دهد و یا با کشتی مسلح ناوگان و اموال آنها را چپاول کند) فرمان تاراج (letter)s( of marque and reprisal هم می گویند)
Credit
(بازرگانی و بانکداری) اعتبار، پشتوانه، موعد پرداخت، سررسید، موجودی (در حساب بانکی)، نسیه، پسادست، دستادست
(حسابداری) بستانکار (در مقابل بدهکار: debit)، ستون بستانکار
(آموزش) واحد (درسی)
باور، اعتماد، اطمینان
(نادر) باورپذیری، قابلیت اعتماد
نیکنامی، حسن شهرت، اشتهار، معتمدی، نفوذ اجتماعی (ناشی ازخوشنامی) خوش معاملگی
تحسین و تکریم، تمجید، ستایش
موجب مباهات، مایه ی سربلندی (یا افتخار)
(در کتاب و فیلم و غیره) قدرشناسی (از کسانی که در کار کمک کرده اند)، (جمع) فهرست نام کمک دهندگان یا همکاران (معمولا درآغاز کتاب یا فیلم و غیره)، تیتراژ، ارج گذاری 0
(بازرگانی – بانکداری) اعتبار دادن، بر موجودی (بانکی) افزودن 1
(حسابداری) بستانکار کردن، به ستون بستانکار بردن 2
باور داشتن، معتمد (یا مورد اعتماد) دانستن 3
قدردانی کردن، ارج گذاشتن، ستودن، (غیرمالی) به حساب کسی گذاشتن، نسبت دادن 4
(نادر) قرین افتخار کردن 5
(آموزش) واحد درسی را (در کارنامه یا پرونده ی دانشجو) وارد کردن
Letter
(الفبا) حرف، وات
نامه، مراسله، مکتوب
(معمولا جمع) اوراق، مدارک، اعتبار نامه ها
(جمع) ادبیات 5 – دانشمندی، علم
لفظ، نص، کلام، متن
معنی تحت اللفظی
(امریکا) حرف اول نام مدرسه یا دانشگاه که روی پارچه دوخته شده و به قهرمانان جایزه داده می شود(معمولا روی کاپشن خود می دوزند)، این جایزه را به دست آوردن
حرف چاپی 0
حروف الفبا را نوشتن، وات نگاری کردن، (باحروف الفبا)زینت یا مشخص کردن 1
(با حروف) دستنویس کردن، نگاشتن
Letter (2)
کرایه دهنده، موجر، اجاره دهنده
Advanced credit
(آموزش) واحدهای درسی بخشوده (به خاطر نمرات خوب یا واحدهای انتقالی از جای دیگر)
Consumer credit
وام مصرف کنندگان، (وام یا نسیه یا اعتباری که به مصرف کننده فقط برای خرید کالا داده می شود)، وام مصرفی، اعتبار مصرفی
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Letter of credit

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Letter of credit

پانویس

معنی و مفهوم لغت Letter of credit در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Letter of credit به فارسی | کاربرد واژه Letter of credit | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Letter of credit | هم خانواده های کلمه انگلیسی Letter of credit | مترادف کلمه Letter of credit | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Letter of credit | دیکشنری آنلاین Letter of credit | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Letter of credit در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Letter of credit و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Letter of credit to PERSIAN
online source for English definitions of Letter of credit | synonyms of Letter of credit in persian | word origins and etymologies of Letter of credit | audio pronunciations of Letter of credit | example sentences for Letter of credit.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.