معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Letter bomb به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Letter bomb به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Letter bomb به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Letter bomb به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Letter bomb

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Letter bomb

(بمبی که در نامه یا بسته ی پستی قرار می دهند) بمب نامه ای
Bomb
بمب
بمباران کردن، بمب انداختن
رجوع شود به bombshell
سیلندر یا ظرف حاوی گاز فشرده، مخزن
(پزشکی – رادیو درمانی) سیلندر عایقدار و زرهی که حاوی مواد رادیواکتیو (تابشی) است
(امریکا – عامیانه) ناکامی، شکست کامل (به ویژه در مورد نمایش و فیلم و غیره)، با عدم موفقیت کامل مواجه شدن
(زمین شناسی – گدازه ی گوی سانی که با فشار انفجاری از دهانه ی آتشفشان پرتاب گردد) بمب گدازه ای
(فوتبال امریکایی) پاس بلند به جلو
Letter
(الفبا) حرف، وات
نامه، مراسله، مکتوب
(معمولا جمع) اوراق، مدارک، اعتبار نامه ها
(جمع) ادبیات 5 – دانشمندی، علم
لفظ، نص، کلام، متن
معنی تحت اللفظی
(امریکا) حرف اول نام مدرسه یا دانشگاه که روی پارچه دوخته شده و به قهرمانان جایزه داده می شود(معمولا روی کاپشن خود می دوزند)، این جایزه را به دست آوردن
حرف چاپی 0
حروف الفبا را نوشتن، وات نگاری کردن، (باحروف الفبا)زینت یا مشخص کردن 1
(با حروف) دستنویس کردن، نگاشتن
Letter (2)
کرایه دهنده، موجر، اجاره دهنده
A-bomb
بمب اتمی
با بمب اتمی حمله کردن، بمباران اتمی کردن (atomic bomb هم می نویسند)
Atom bomb
بمب اتمی (atomic bomb هم می گویند)
Atomic bomb
بمب اتم، بمب اتمی (atom bomb هم می گویند)
Bomb bay
(مخزن بمب که در تنه ی هواپیما قرار دارد و در زیر آن دریچه ای است که هنگام رها سازی بمب باز می شود) بمب خانه
Buzz bomb
بمب شماطه دار
Carpet-bomb
(ارتش) بمباران منطقه یی کردن، ناحیه ی ویژه ای را سخت بمباران کردن (برای تسهیل پیشرفت پیاده نظام)، بمباران فرشی کردن
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Letter bomb

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Letter bomb

پانویس

معنی و مفهوم لغت Letter bomb در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Letter bomb به فارسی | کاربرد واژه Letter bomb | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Letter bomb | هم خانواده های کلمه انگلیسی Letter bomb | مترادف کلمه Letter bomb | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Letter bomb | دیکشنری آنلاین Letter bomb | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Letter bomb در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Letter bomb و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Letter bomb to PERSIAN
online source for English definitions of Letter bomb | synonyms of Letter bomb in persian | word origins and etymologies of Letter bomb | audio pronunciations of Letter bomb | example sentences for Letter bomb.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.