معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Lauric acid به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Lauric acid به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Lauric acid به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Lauric acid به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Lauric acid

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Lauric acid

(CH3)CH2)
Acid
اسید، جوهر
(دارای مزه) تند و سوزنده، ترش، ترشا
اسید مانند، اسیدی
اسیددار
تند و کنایه آمیز، گزنده، نیش دار
(خودمانی) LSD
(خاک) اسیدی (دارای pH میزان کمتر از 7)
ترشرو، بدخلق، بدقلق
حالت اسیدی، ترشی 0
دارای سیلیکا (silica)
Abscisic acid
(شیمی) اسید آب سیسیک (C15H20C4)
Acetic acid
(شیمی) اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولزمی سازند)، جوهر سرکه (به فرمول CH3COOH)
Acid number
عدد اسیدی، شمار ترشایی (شماره ای که میزان اسید آزاد در ترکیبی را نشان می دهد) (acidvalue هم می گویند)
Acid rain
باران اسیدی
Acid rock
نوعی موسیقی راک که در دهه های 0691 و 0791 متداول بود
Acid test
آزمایش محک طلا
آزمون نهایی و اصلی
Acid-fast
(به ویژه در مورد برخی باکتری ها و بافت ها که پس از رنگ شدن رنگ خود را در اثر مجاورت با اسید از دست نمی دهند) مقاوم به اسید،ثابت رنگ (در مجاورت اسید)
Acid-forming
اسیدزا، اسیدی
(تغذیه) مولد اسید در اثر سوخت و ساز در بدن
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Lauric acid

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Lauric acid

پانویس

معنی و مفهوم لغت Lauric acid در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Lauric acid به فارسی | کاربرد واژه Lauric acid | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Lauric acid | هم خانواده های کلمه انگلیسی Lauric acid | مترادف کلمه Lauric acid | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Lauric acid | دیکشنری آنلاین Lauric acid | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Lauric acid در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Lauric acid و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Lauric acid to PERSIAN
online source for English definitions of Lauric acid | synonyms of Lauric acid in persian | word origins and etymologies of Lauric acid | audio pronunciations of Lauric acid | example sentences for Lauric acid.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.