Lactic acid persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Lactic acid

(شیمی) اسید لاکتیک (اسید آلی به فرمول CH3CHOHCOOH که از لاکتوز و شیر ترش و غیره به دست می آید)
Lactic
شیری، شیردار، به دست آمده از شیر
Acid
اسید، جوهر
(دارای مزه) تند و سوزنده، ترش، ترشا
اسید مانند، اسیدی
اسیددار
تند و کنایه آمیز، گزنده، نیش دار
(خودمانی) LSD
(خاک) اسیدی (دارای pH میزان کمتر از 7)
ترشرو، بدخلق، بدقلق
حالت اسیدی، ترشی 0
دارای سیلیکا (silica)
Abscisic acid
(شیمی) اسید آب سیسیک (C15H20C4)
Acetic acid
(شیمی) اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولزمی سازند)، جوهر سرکه (به فرمول CH3COOH)
Acid number
عدد اسیدی، شمار ترشایی (شماره ای که میزان اسید آزاد در ترکیبی را نشان می دهد) (acidvalue هم می گویند)
Acid rain
باران اسیدی
Acid rock
نوعی موسیقی راک که در دهه های 0691 و 0791 متداول بود
Acid test
آزمایش محک طلا
آزمون نهایی و اصلی
Acid-fast
(به ویژه در مورد برخی باکتری ها و بافت ها که پس از رنگ شدن رنگ خود را در اثر مجاورت با اسید از دست نمی دهند) مقاوم به اسید،ثابت رنگ (در مجاورت اسید)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Lactic acid

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Lactic acid

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Lactic acid در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Lactic acid به فارسی | کاربرد واژه Lactic acid | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Lactic acid | هم خانواده های کلمه انگلیسی Lactic acid | مترادف کلمه Lactic acid | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Lactic acid | دیکشنری آنلاین Lactic acid | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Lactic acid در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Lactic acid و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Lactic acid to PERSIAN
online source for English definitions of Lactic acid | synonyms of Lactic acid in persian | word origins and etymologies of Lactic acid | audio pronunciations of Lactic acid | example sentences for Lactic acid
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی