معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Kiss of life به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Kiss of life به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Kiss of life به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Kiss of life به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Kiss of life

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Kiss of life

(انگلیس) تنفس مصنوعی دهان به دهان
Kiss of death
(عمل خیرخواهانه که منجر به آسیب یا زیان برای شخص دیگری شود) دوستی خاله خرسه
Kiss of peace
(به ویژه در مراسم عشای ربانی) دست دادن یا در آغوش گیری (و گاهی بوسه) به نشان آشتی و محبت
Change of life
رجوع شود به menopause
Jaws of Life
(نام بازرگانی دستگاه قیچی مانندی که در تصادفات رانندگی اتومبیل را از هم می شکافد تا مسافران گیرافتاده را نجات دهد) گازانبرنجات
Staff of life
نان
Tree of life
رجوع شود به tree of knowledge
Kiss
بوسه، بوس، ماچ
بوسیدن، ماچ کردن، روبوسی کردن
(با یکدیگر) تماس کم پیدا کردن (به ویژه در مورد گوی های بیلیارد)، ملایم به هم خوردن
آب نبات
Life
جان، زندگی، حیات
انسان زنده، آدم جاندار، شخص، نفر
موجودات، طبقه ی ویژه ای از جانداران، زیست مندان
عمر
زندان ابد، برای تمام عمر
چگونگی زندگی
مایه ی حیات، رکن اصلی
سرچشمه ی شور و نشاط
شور و نشاط، سرزندگی، حرارت و اشتیاق 0
زیست زمان، طول عمر 1
مدت قانونی بودن (یا معتبر بودن) مدرک و غیره 2
زندگی نامه، شرح زندگی (biography هم می گویند) 3
رجوع شود به life insurance 4
(هنر به ویژه نقاشی) ویژگی های زندگی مانند، ویژگی های چیزهای زنده، مدل زنده
French kiss
بوسه ی فرانسوی (دهان در دهان و دو زبان در تماس)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Kiss of life

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Kiss of life

پانویس

معنی و مفهوم لغت Kiss of life در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Kiss of life به فارسی | کاربرد واژه Kiss of life | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Kiss of life | هم خانواده های کلمه انگلیسی Kiss of life | مترادف کلمه Kiss of life | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Kiss of life | دیکشنری آنلاین Kiss of life | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Kiss of life در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Kiss of life و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Kiss of life to PERSIAN
online source for English definitions of Kiss of life | synonyms of Kiss of life in persian | word origins and etymologies of Kiss of life | audio pronunciations of Kiss of life | example sentences for Kiss of life.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.