معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Kaffir به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Kaffir به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Kaffir به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Kaffir به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Kaffir

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Kaffir

(از عربی : کافر)
عضو قبایل سیاهپوست جنوب خاوری افریقا که به زبان های بانتو تکلم می کنند (به آنها Xhosa هم می گویند)
رجوع شود به kafir
(افریقای جنوبی – تحقیرآمیز)سیاهپوست
Pox
هریک از بیماری هایی که موجب جوش یا بثور می شوند: آبله، آبله مرغان
سیفلیس

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Kaffir

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Kaffir

پانویس

معنی و مفهوم لغت Kaffir در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Kaffir به فارسی | کاربرد واژه Kaffir | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Kaffir | هم خانواده های کلمه انگلیسی Kaffir | مترادف کلمه Kaffir | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Kaffir | دیکشنری آنلاین Kaffir | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Kaffir در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Kaffir و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Kaffir to PERSIAN
online source for English definitions of Kaffir | synonyms of Kaffir in persian | word origins and etymologies of Kaffir | audio pronunciations of Kaffir | example sentences for Kaffir.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.