معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Jungle fowl به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Jungle fowl به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Jungle fowl به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Jungle fowl به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Jungle fowl

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Jungle fowl

(جانورشناسی) مرغ جنگل (انواع ماکیان جنس Gallus از تیره ی Phasianidae که بومی آسیا بوده و یک نوع هندی آنان به نام Gallus gallus تبار مرغ و خروس خانگی محسوب می شود)
Fowl
(در اصل) پرنده (امروزه فقط در ترکیب به این معنی به کار می رود)، پرندگان، طیور
(انواع پرندگان اهلی که گوشت آنها را می خوریم) ماکیان، مرغ، خروس، غاز، بوقلمون، اردک (و غیره)
مرغ و خروس بالغ (دربرابر جوجه)
گوشت مرغ، گوشت ماکیان، گوشت پرندگان اهلی
پرنده شکار کردن، پرنده در تله انداختن
Jungle
(از فارسی یا سانسکریت)
جنگل (به ویژه اگر در نواحی حاره باشد و حیوانات درنده داشته باشد)
(هر مجموعه یا انبوه گیاه و غیره که درهم و برهم باشد) کلاف گوریده، توده ی درهم و برهم، مجموعه ی سردرگم، جنگل مولا،گوریدگی
(امریکا – خودمانی) زیستگاه ولگردان و قلندران
جنگلی
(محل رقابت خشونت آمیز یا مبارزه برای بقا) پیکارگاه، وحش گاه
Game fowl
خروس جنگی، هر نوع پرنده ای که برای جنگ با پرندگان دیگر تربیت شده
Guinea fowl
(جانور شناسی) مرغ شاخ دار (از تیره ی Numididae – از ماکیان خانگی که سری بی پر و بدنی گرد و گوشتالو و پرهای تیره بانقطه های سفید دارد)
Asphalt jungle
(امریکا) محله ی شلوغ و فقیرنشین و پر خشونت شهر
Jungle fever
(پزشکی) تب جنگل (انواع بیماری های نواحی حاره به ویژه مالاریای آسیای جنوب خاوری)
Jungle gym
(در پارک ها و بازی گاه های کودکان : چارچوب های به هم پیوسته ی فلزی که بچه ها از آن بالا می روند) آویزگاه جنگلی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Jungle fowl

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Jungle fowl

پانویس

معنی و مفهوم لغت Jungle fowl در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Jungle fowl به فارسی | کاربرد واژه Jungle fowl | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Jungle fowl | هم خانواده های کلمه انگلیسی Jungle fowl | مترادف کلمه Jungle fowl | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Jungle fowl | دیکشنری آنلاین Jungle fowl | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Jungle fowl در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Jungle fowl و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Jungle fowl to PERSIAN
online source for English definitions of Jungle fowl | synonyms of Jungle fowl in persian | word origins and etymologies of Jungle fowl | audio pronunciations of Jungle fowl | example sentences for Jungle fowl.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.