معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Joint return به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Joint return به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Joint return به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Joint return به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Joint return

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Joint return

(امریکا – پرداخت مالیات بر درآمد) اظهاریه ی مشترک (زن و شوهر)
Return
برگشتن، بازگشتن، مراجعت کردن، بازگشت کردن، بازآمدن
بازگرداندن، پس فرستادن، پس دادن، برگرداندن
پاسخ دادن، جواب دادن
تلافی کردن، سزا دادن، تلافی، سزا، پاداش
معطوف شدن یا کردن، متوجه شدن یا کردن، نمیدن
(دادگاه و غیره) حکم دادن، اعلام حکم کردن، رای دادن
گزارش (رسمی) دادن، (رسما) گزارش دادن
سود دادن، بازده داشتن یا دادن، سود، منفعت، بهره، بازده، درآمد
بازگشت، برگشت، مراجعت 0
(معمولا جمع) نتیجه، برآیند 1
بازگردانی، پس دهی، برگرداندن، استرداد 2
(انگلیس) انتخابات 3
(ورزش های با توپ یا گوی) پس زدن (به ویژه پس زدن سرو)، برگرداندن سرو، پسزنی 4
بازگشتی، راجعه، راجع، متقابل، تلافی جویانه 5
مجدد، دگرباره 6
انتخاب کردن یا شدن 7
(انگلیس) بلیط دوسره، رفت و برگشت (آمریکا: round-trip)
Joint
(کالبدشناسی) مفصل، بند
بندگاه، بستگاه، پیوندگاه، بست، درز، بندکشی (میان آجر یا سنگ)
(گیاه شناسی : محل اتصال شاخه به تنه یا ساقه) بندگاه، گره
لولا، اتصال، بستگر، همبندگر
(گوشت) شقه، شقه کردن، (ازمفصل یا بندگاه) بریدن
(خودمانی) میخانه ی ارزان و محقر
(خودمانی) خانه، ساختمان، مکان
زندان، هلفدان
(زمین شناسی) درزه 0
همزمان 1
مشترک، هموند، باهم، مشاع 2
با مفصل (یا بند یا همبند یا همبستگر یا لولا و غیره) وصل کردن، پهلوی هم قرار دادن 3
بنددار (مفصل دار یا همبست دار یا لولادار و غیره) کردن، خم شو کردن 4
(تخته یا تیر یا چوب را) برای همبست کردن آماده کردن، فاق و زبانه زدن به 5
سیگار ماری جوانا
Return ticket
(آمریکا – کانادا) بلیط بازگشت
(انگلیس) بلیط رفت و برگشت (دوسره)
Point of no return
(پرواز یا هواپیما) هنگامی که بازگشت به مبدا به خاطر کمبود سوخت غیر ممکن می شود، مرز بی بازگشت
فعالیت یا جا یا کاری که انصراف از آن ممکن نیست، جا (یا مرحله و غیره) بی بازگشت
Ball joint
(مکانیک) اتصال چرخشی، اتصال کروی، (اتومبیل) سیبک
Butt joint
(نجاری و فلز کاری) در زنوک به نوک، (وصل کردن دو تخته یا ورقه با همدیگر به طور عمود و یا به طوری که لب به لب باشند) ته بست
Clip joint
(امریکا – رستوران یا فروشگاه یا میخانه ای که به طور غیر منصفانه گران است) تاراجگاه
Fish joint
(در وصل کردن ریل های راه آهن یا تیرهای نجاری و غیره) وصل ماهی وار
Hinge joint
(مفصل یا بند میان دو استخوان که فقط از یک سو خم می شود مانند بند زانو یا آرنج) بند یکسویه
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Joint return

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Joint return

پانویس

معنی و مفهوم لغت Joint return در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Joint return به فارسی | کاربرد واژه Joint return | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Joint return | هم خانواده های کلمه انگلیسی Joint return | مترادف کلمه Joint return | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Joint return | دیکشنری آنلاین Joint return | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Joint return در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Joint return و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Joint return to PERSIAN
online source for English definitions of Joint return | synonyms of Joint return in persian | word origins and etymologies of Joint return | audio pronunciations of Joint return | example sentences for Joint return.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.